1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Millest hoolivad raplamaalased?
Millest hoolivad raplamaalased?

Millest hoolivad raplamaalased?

Kampaania „Hoolin oma kodukandist!“ on käsitlenud juba 12 maakonna teemasid, jaanuaris arutlevad sotsiaalse suunitlusega Facebooki-keskkonnas „Julged hoolida?“ oma kodukoha turvalisust, hoolimist ja kohaliku elu jätkusuutlikkust puudutavatel teemadel Raplamaa inimesed.

„Julged hoolida?“ lehe kasutajate arv läheneb juba 16 000-le ning üheskoos nende inimestega tõstatame nii neid teemasid, mis puudutavad konkreetset piirkonda, kui neid, mis seovad inimesi igas Eesti paigas. Teemasid püüavad üheskoos leida turvaettevõte G4S, maavalitsused, politsei, päästjad ning omavalitsusliidud.

Rapla maavanem Tiit Leier leiab, et tema maakond on turvalise elukeskkonna loomisel olnud edukas: „Raplamaal on turvalisusega tegelev võrgustik väga tugev, kõik on ühe eesmärgi nimel väljas ja tehakse väga head koostööd.“ Kõige rohkem vajavad tema hinnangul tähelepanu haavatavad sihtrühmad nagu lapsed ja eakad.

Turvalise elukeskkonna kujundamine seisneb Leieri hinnangul teinekord lihtsates asjades, mis täiskasvanu elutempo juures märkamata jäävad: „Kuulake lapsi! Lapsed on väga vastuvõtlikud informatsioonile ja võivad olla targemad kui meie. Mõned aastad tagasi, kui minu poeg veel lasteaias käis, tuli ta koju, vaatas koridori lakke ja teatas: „Isa, sul on suitsuandur pandud vale koha peale!“ Mina küsisin, kust tema teab, et see valesti on, ja kuidas see siis olema peab.  Poiss vastas : „Jussi multifilmist nägin, seal näitas, kuidas see olemas peab!““

Raplamaa kuu jooksul ühendavad „Julged hoolida?“ ja „Turvaline Raplamaa“ Facebooki kontod oma jõud ning panevad proovile raplamaalaste teadmised oma maakonna ja selle ajaloo kohta. Peaauhinnana läheb usinamate ja teadlikumate vastajate vahel loosi 2 tundi parvesaunatamist Kabalas maalilisel Vigala jõel.

Raplamaa ja teiste maakondade teemasid saab lugeda Facebookis https://www.facebook.com/julgedhoolida/app_240568142682656

G4Si algatatud „Julged hoolida?“ liikumine juhindub põhimõttest, et kui tunnustada ja jagada hoolivust, siis suureneb ka ühiskonna turvatunne. Soovime, et inimesed oleksid rohkem kaasatud kogukonna- ja turvalisusprobleemide tõstatamisesse ja ka lahendamisesse.

Alates 2012. a jaanuarist viime läbi maakonnapõhist sotsiaalkampaaniat „Hoolin oma kodukandist!“ https://www.facebook.com/julgedhoolida/app_240568142682656/a> koostöös maavalitsuste, kohalike omavalitsuste liidu, politsei ja päästeametiga.

Head Uudised GoodNews