Avaleht Eesti elu Minister Liina Kersna: Eesti on valmis suuremaks rolliks ja vastutuseks Euroopa teaduskoostöös
Minister Liina Kersna: Eesti on valmis suuremaks rolliks ja vastutuseks Euroopa teaduskoostöös

Minister Liina Kersna: Eesti on valmis suuremaks rolliks ja vastutuseks Euroopa teaduskoostöös

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles Euroopa Liidu raamprogrammi Euroopa Horisont konverentsi avades, et meie teaduse kõrge tase võimaldab Eestil riigina anda oma panuse nii Euroopa kui üleilmses teaduskoostöös ning Eesti võiks senisest julgemalt asuda juhtrolli konsortsiumide moodustamisel ja projektide koordineerimisel.

Minister Liina Kersna märkis, et see, kui edukaks kujuneb uus Horisondi raamprogramm Eesti jaoks, sõltub meist endist. „Meie teadlased on jõudnud mitmetes valdkondades tasemele, kus võiksime olla Euroopas juhtriikide hulgas, olgu näiteks e-riigi arendused, geenitehnoloogia rakendused või keskkonnateadused,“ ütles Kersna. „Võiksime julgemalt asuda juhtrolli konsortsiumide moodustamisel ja projektide koordineerimisel ning võtta senisest enam vastutust ka Euroopa teadus- ja arendustegevuse agenda seadmisel. See on suur töö, kuid riigina oleme selleks pingutuseks valmis.“

Minister tõi esile, et uus raamprogramm on seadnud esiplaanile just ühiste pingutuste koondamise ühiskonda kõnetavate eesmärkide nimel. „Horisondi programmis osalemine annab meile hea võimaluse tugevdada riigi, teadusasutuste ja ettevõtete koostöös neid valdkondi, kus Eesti üksnes enda vahenditega hakkama ei saaks,“ sõnas Kersna. „Hea meel on selle üle, et uuel programmiperioodil laienevad võimalused kaasata senisest enam teadusväliseid sihtrühmi, nagu kohalikud omavalitsused, kodanikuühendused ja mittetulundusühingud. Samal ajal on väga oluline hoida kõike seda, mida Eesti on – paljuski just välisvahendite toel – juba saavutanud.“

Minister Liina Kersna väljendas lootust, et uus Horisondi raamprogramm aitab meil riigina liikuda teadmistepõhisema poliitika suunas ning kutsus üles mõtlema, mida saaks teha riik ja mida kõik teised osapooled selleks, et veelgi parandada koostööd Eestile ja kogu maailmale vajalike teadmiste ja lahenduste loomisel.