1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Järgmisel nädalal toimub Eesti ja OECD veebifoorum kaasava hariduse teemal
Järgmisel nädalal toimub Eesti ja OECD veebifoorum kaasava hariduse teemal

Järgmisel nädalal toimub Eesti ja OECD veebifoorum kaasava hariduse teemal

Järgmisel nädalal, 10.-12. mail toimub Eesti riigi ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) eestvedamisel virtuaalne foorum, mis keskendub pandeemiajärgselt õpilünkade tasandamisele, personaliseeritud õppimisele, kaasavale haridusele ning võrdse ligipääsu teemadele. Foorum „Preparing for the Post-Covid Education: Closing Equity Gaps through Personalised & Digital Curriculum“ on osa OECD laiemast algatusest „Hariduse ja oskuste tulevik 2030“.

Foorumi esimesel päeval külastavad osalejad virtuaalselt Eesti koole ning arutavad Eesti koolide näidete põhjal digipöörde üle hariduses. Päeva teises osas toimub ligipääsetavuse ja võrduse teemal paneeldiskussioon, kus osalevad Eesti Õpilasesinduse Liidu juht Kristin Pintson, praegune Emili kooli ja tulevane Mustamäe riigigümnaasiumi juht Indrek Lillemägi, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ning Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste.

Teisel päeval esitletakse OECD vastvalminud raportit „Ensuring Equity through Curriculum Innovatsions“, mis käsitleb digitaalset õppekava ning selle paindlikkust ja personaliseeritust. Raport on osa sarjast, mis tutvustab ja võrdleb erinevate riikide lähenemisi võrdse ja ligipääsetava hariduse tagamisel ning pakuvad soovitusi haridussüsteemide ümberkujundamiseks. Raportit tutvustab OECD hariduse ja osksute direktoraadi juht Andreas Schleicher. Eesti haridus- ja teadusminister Liina Kersna annab ülevaate Eesti haridusedu mõjutanud valikutest. Raporti esitlusele järgnevad temaatilised arutelud.

Viimasel päeval keskendutakse õpetajate pädevustele arendamisele. Aruteludes, paneeldiskussioonides ja grupitöödes kogutakse osalejatelt ideid, mõtteid ja arvamusi tulevikku vaatava õpetamise raamistiku loomiseks.

Foorumit korraldavad OECD, Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet ning Eesti Õpilasesinduste liit. Osalejate seas on haridusametnikud ja -spetsialistid ning haridustöötajad ja õpilased nii Eestist kui ka teistest OECD liikmesriikidest.

OECD käivitas projekti „Hariduse ja oskuste tulevik 2030“ aastal 2015. Projekti eesmärgiks on selgitada välja hariduse tulevikuväljakutsed ning kujundada ühine arusaam teadmistest, oskustest, hoiakutest ja väärtustest, mida õpilased ja õpetajad vajavad 21. sajandil õppimiseks ja õpetamiseks ning üldise heaolu loomiseks. 10.-12. maini toimuv virtuaalfoorum on järjekorras kolmas foorum, mis loob aluse ja pakub sisendi OECD poliitikakujundamise protsessi.

Head Uudised GoodNews