1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Narvas võetakse luubi alla kooli ja kogukonna koostöö eestikeelsele haridusele üleminekul
Narvas võetakse luubi alla kooli ja kogukonna koostöö eestikeelsele haridusele üleminekul

Narvas võetakse luubi alla kooli ja kogukonna koostöö eestikeelsele haridusele üleminekul

Eesti Haridusfoorum (EHF) korraldab 17.-18. novembril 2023 Narvas, Tartu Ülikooli kolledžis haridusfoorumi, mille eesmärgiks on aidata kaasa kooli, lastevanemate ja  kogukonna koostööle eestikeelsele hariduse üleminekul.

Läbi ühiste arutelude soovitakse leida lahendusi, kuidas saavutada nii õppijate ja õpetajate kui ka koolide ja kodude jaoks turvaline ja koostöine üleminek eestikeelsele haridusele. Foorumile on oodatud nii õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, riigi ja KOV esindajad, haridusteadlased, üliõpilased, õppurid kui ka ajakirjanikud.

Sissejuhatusena  aruteludele saab haridusfoorumist osavõtja kuulata haridusminister Kristina Kallase ettekannet teemal “Eestikeelne haridus kõigile – kus me praegu reformiprotsessis asume, milliste probleemidega tegeledes vajame paremat koostööd riigi, kogukondade, perede ja koolide vahel?”. Marju Lauristin annab ülevaate Haridusfoorumi uuringust “Lastevanemate, õpetajate ja avalikkuse hinnangud eestikeelsele haridusele ülemineku probleemidest”,

Niivõrd mastaapse reformi puhul nagu seda on eestikeelsele haridusele üleminek, on vaja arvestada mitmete teguritega, sealhulgas eesti- ja venekeelsete koolide kultuuriliste erinevustega, mis omandavad erilise tähtsuse eri kultuuridest pärit õpilaste ja õpetajate segunemisel ühtses eestikeelses koolis.  Tallinna Ülikooli õppekavateooria dotsent Maria Erss ja kasvatusteaduste doktorant Liudmila Zaichenko tutvustavad uuringut teemal  “Teadlase pilk koolikultuuri vaatenurgast: Mida teame eesti- ja venekeelsete koolide kultuurierinevustest? Õpilaste ja õpetajate kogemused ja venekeelsete õpetajate kultuuriline identiteet”.

Lisaks annab Tartu Ülikooli psühholoog Andero Uusberg nõu, kuidas erinevate muutustega psühholoogiliselt toime tulla.

Marju Lauristin: Foorumil on põhiliseks eesmärgiks  lastevanemate kaasamine arutellu, nende soovituste  ja ootuste arvestamine eestikeelsele haridusele ülemineku korraldamisel. 

 

Head Uudised GoodNews