Avaleht Haridus Noortevahetus toob Eestisse väliseestlased
Noortevahetus toob Eestisse väliseestlased

Noortevahetus toob Eestisse väliseestlased

Täna algab juba neljandat aastat toimuv 12 päeva kestev noortevahetus “Tagasi juurte juurde!”, mis toob Tallinnas, Tartus ja Viljandimaal aset leidvatele tegevustele kokku 20 Eesti juurtega välismaalast ja 10 kohalikku noort.

Projekti eesmärk on tuua noored 18-26-aastased väliseestlased eesti kultuuri ja keele tutvustamise kaudu lähemale nende pärimusele.

Eesti juurtega osalejad, kes on vähemalt 10 aastat välismaal elanud, saabuvad pärimusriiki nii lähematest piirkondadest, nagu Austria, Inglismaa, Itaalia, Läti, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa, kui ka kaugematest maadest, nagu Argentina, Austraalia, Brasiilia, Iisrael, USA ja Venetsueela.

Programmi käigus toimuvad mitmekesised tegevused Eesti erinevates piirkondades. Esimesed viis päeva veedetakse Tallinnas, järgnevad kolm päeva Viljandimaal ja viimased neli päeva Tartus.

Projekti raames saavad noored teavet töötamis- ja õppimisvõimaluste kohta Eestis, külastades Eesti edukaid ettevõtteid ja ülikoole. Osalejatele õpetatakse rahvatantse ja kultuuripärandit, lisaks on võimalus saada osa Eesti saunatraditsioonidest. Samuti külastatakse mitmeid kultuurilise ja ajaloolisi vaatamisväärsusi. Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu praktiseerida eesti keelt.

Tallinnas külastatakse Vabamu muuseumi, Stenbocki maja ja parlamendihoonet ning tutvutakse kohalike õppimisvõimalustega. Samuti on noortel võimalus tutvuda Eesti Keele Instituudi tööga. Viljandimaal tegeletakse Kivi turismitalus kunstilise ühisloome abil eesti keele säilitamisega ja õpitakse vanu eesti seltskonnamänge. Kolme päeva jooksul valminud kunstiteosed kantakse ette kohalikele Viljandimaa elanikele ja samal õhtul tutvustatakse ka oma elukoha riike.

Kaunist Eesti loodust nauditakse Soomaa matkaradadel ja kanuuretkel Taevaskojas. Tartus külastatakse Eesti Rahva Muuseumi, Ahhaa teaduskeskust, tutvutakse õppimisvõimalustega Tartu ülikoolis ja tunnetatakse tudengielu rütmi.

Projekti peakorraldaja Heleri Alles tõdeb, et projektil on suur mõju osalenud väliseesti noortele, kellest nii mõnigi on leidnud tee tagasi Eestisse, kas õppima või tööle. Noorte side isamaaga on suurenenud. Selle on jõudnud teoks teha näiteks Valgevenes sündinud Eesti juurtega Dmitri, kes elab nüüd Tallinnas ja asub septembrist tööle Transferwise’i. Argentinast pärit Kevin alustab aga sügisest õpinguid Tartu ülikoolis. Lisaväärtusena on projekt kasvatanud kohalike noorte huvi ja sidet Eestiga ning nii mõnigi neist on tunnistanud, et hindab kodumaad tänu sellele kogemusele enam.

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab haridusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu. Eelmainitud programmiga toetatakse välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse.