Home Märka Last November on lapse õiguste kuu
November on lapse õiguste kuu

November on lapse õiguste kuu

Lastekaitse Liit tähistab novembrit kui lapse õiguste kuud. Kümnendat korda aset leidva sündmuse raames korraldatakse konverents, avaldatakse videokalender, ilmutatakse värske ajalehenumber ning palju muud põnevat.

Lapse õiguste kuu suursündmuseks on 18. novembril toimuv Lastekaitse Liidu ja MTÜ Oma Pere asendushoolduse teemaline konverents, millega ühtlasi tähistatakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva Eestis ning juhitakse tähelepanu artiklitele 3 ja 12, mis sätestavad, et lapsi puudutavate otsuste puhul tuleb esikohale seada lapse parimad huvid, aga ka seda, et lapsel on õigus vabalt väljendada oma vaateid kõigis teda puudutavates küsimustes.

„Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanematel tuleb esmase kohustusena last hoida ja kaitsta ning tagada tema eakohane ja igakülgne areng. Just õigusele kasvada perekonnas keskendub ka Lastekaitse Liidu selle aasta fookusteema,“ ütleb Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.

„Meie ühiskonnas leidub erinevaid peremudeleid. Üks nendest on hoolduspere, mis pakub kaitset ja hoolt lastele, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanematega, tagades neile kasvamiseks turvalist keskkonda,“ ütleb liidu projektijuht Ireen Kangro ja lisab, et aastakonverentsi programm keskendub Lastekaitse Liidu poolt 2021. aastal läbi viidud asendushooldusel kasvavate laste osalusuuringu tulemustele. „Ettekannetes pöörame tähelepanu teemadele, millest ka asendushooldusel elavad lapsed läbiviidud uuringus rääkisid. Näiteks miks on vaja rääkida lapsega tema päritolust, kuivõrd oluline on lapsega suhelda ja teda kaasata tema elu puudutavatesse otsustesse ning kuidas rääkida rasketest teemadest?“

Anname mikrofoni laste ja noortele kätte

Tänavu täitub 30 aastat, mil Eesti ühines lapse õiguste konventsiooniga. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus võeti vastu 26. septembril 1991 ja konventsioon jõustus Eesti suhtes 20. novembril 1991.

Konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest.

ÜRO peaassamblee võttis lapse õiguste konventsiooni vastu kaks aastat varem, 20. novembril 1989.

Lastekaitse Liit tähistab seda sündmust videokalendriga, kus mikrofoni haaravad lapse õiguste saadikud ehk noored, kes tutvustavad lastele arusaadavas keeles nende õigusi ja kohustusi.

„Meie soov on ilmutada 30 päeva jooksu kolmkümmend 30-sekundilist videot, kus nii eesti kui ka vene emakeelega noored selgitavad eakaaslastele seda, millised on nende õigused,“ ütleb Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär (17).

Lapse õiguste kuu kavaga saab täpsemalt tutvuda siin.