1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. OECD eksperdid uurivad Tallinna ringmajandusele ülemineku võimalusi
OECD eksperdid uurivad Tallinna ringmajandusele ülemineku võimalusi

OECD eksperdid uurivad Tallinna ringmajandusele ülemineku võimalusi

Tallinnas viibib sel nädalal Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) delegatsioon, kes koostab Tallinna ringmajandusele ülemineku raportit.

„Mul on hea meel, et Tallinnal on võimalus teha koostööd OECD-ga, et saaksime linnas järk-järgult ringmajandusele üle minna,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Tallinna kui rohelise pealinna üks selge prioriteet on ringmajandus. Peame üheskoos liikuma puhtama majanduse poole, et tekkivatest jäätmetest võimalikult suur osa leiaks uue kasutuse.“

Kohtumisel linnapeaga osalesid OECD ettevõtluskeskuse veehalduse ja ringmajanduse üksuse juht Oriana Romano ja poliitikaanalüütik Ander Eizaguirre, samuti Tallinna strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna ning ringmajanduse osakonna esindajad.

OECD aitab Tallinnal 2022. aasta sügiseks koostada soovitused, kuidas minna üle ressursse praegusest säästvamale ringmajandusele. Nende põhjal on kavas koostada omakorda Tallinna ringmajanduse arengukava. Tallinna eesmärk programmis on analüüsida ringmajanduse põhimõtteid, võimalusi ja ressursse, hinnata ringmajanduse olukorda ja tulevikupotentsiaali Tallinnas, kaasata huvigruppe ja õppida teiste linnade kogemustest.

Raporti koostamiseks viivad OECD eksperdid sel nädalal Tallinnas läbi intervjuud erinevate huvirühmadega, kohtudes keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, Tallinna linnakantselei, strateegiakeskuse, linnaplaneerimisameti, haridusameti ning linnavaraameti, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kunstiakadeemia, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse, Tallinna Sadama, Hundipea projekti, Ülemiste City ja väga paljude teiste asutuste esindajatega. Intervjuude teemade hulka kuuluvad jäätmemajandus, riigihanked, ehitus, digiteenused, targa linna temaatika, jätkusuutlikkus, kliimaneutraalsus, turism ja toidutemaatika.

OECD linnade ja piirkondade ringmajanduse programmis on eelnevalt osalenud näiteks Groningeni linn Hollandi põhjaosast, Umeå linn Rootsi põhjaosast, Hispaania linnad Valladolid ja Granada, Šotimaa suurim linn Glasgow ja piirkonnana Iirimaa. Programmis osalejatele koostatakse näitajate raamistik ringmajandusele üleminekut toetavate otsuste tegemiseks, analüüsitakse kohalikku sotsiaalmajanduslikku ja keskkonna olukorda ja poliitikat ning antakse vastavaid soovitusi, toetatakse ringmajanduspoliitika kooskõlalisust teiste piirkondade sarnaste sammudega ja õppimist teistelt linnadelt.

Raporti esimest versiooni tutvustatakse 2022. aasta märtsis ning kõik sel nädalal intervjuudel osalenud huvirühmad saavad teha omapoolseid parandusi ja soovitusi. Raporti esialgseid tulemusi tutvustatakse 2022. aasta aprillis OECD neljandal linnade ja regioonide ümarlaual.

2022. aasta kevadel korraldab Tallinna linn koostöös OECD-ga poliitikaseminari, millel arutatakse võimalikke soovitusi sidusrühmadega. OECD lõppraport peaks valmima 2022. aasta oktoobris.

Head Uudised GoodNews
tags: