1. Avaleht
  2. Loomad
  3. Õiguskomisjon saatis zoofiilia keelustamist puudutava pöördumise valitsusele
Õiguskomisjon saatis zoofiilia keelustamist puudutava pöördumise valitsusele

Õiguskomisjon saatis zoofiilia keelustamist puudutava pöördumise valitsusele

Riigikogu õiguskomisjon kuulas tänasel istungil ära kollektiivse pöördumise „Keelustame Eestis zoofiilia“ esitajate esindajad ning otsustas pöördumise edastada valitsusele seisukoha kujundamiseks ja vastamiseks.

Pöördumises osutatakse, et Eestis on seksuaalvahekord loomaga n-ö hall ala, mis pole otseselt lubatud ega ka keelatud. Seetõttu soovitakse loomakaitseseaduse § 4 täiendamist ning karistusseadustiku muutmist selliselt, et loomade seksuaalse väärkohtlemise eest oleks ette nähtud karistused, sh looma pidamise keeld. Samuti soovitakse, et karistus oleks ette nähtud loomaporno valmistamise, näitamise ja jälgimise eest.

Õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et komisjon mõistis looma seksuaalse väärkohtlemise üksmeelselt hukka. „Arutasime põhjalikult, kuidas seda probleemi peaks lahendama. Komisjon otsustas pöördumise edastada valitsusele, kuna selle küsimuse lahendamine eeldab erinevate ministeeriumide koostööd. Ilmselt tasuks esmalt muuta loomakaitseseadust, et loomade suhtes lubamatut tegu käsitlev paragrahv paremini lahti kirjutada ja loomade seksuaalne väärkohtlemine seal eraldi välja tuua,“ sõnas Odinets. Ta lisas, et seejärel saab vaadata, kas on vaja muuta ka karistusseadustikku, et seadused koos hästi töötaks.

Komisjoni aseesimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart märkis, et loomade heaolu tuleb tagada ja seadus vajab muutmist, et looma väärkohtlejad saaks karistada ning ühiskond selge sõnumi, et selline käitumine pole aktsepteeritav. „Tegin ettepaneku võtta initsiatiiv ja algatada seadusemuudatus koos maaelukomisjoniga, kelle pädevuses on loomakaitseseadust muuta. Lubamatud teod looma suhtes peavad olema täpsemini reguleeritud ning julm kohtlemine looma suhtes rangemini karistatav,“ lausus aseesimees, kelle sõnul saaks probleem nii kiiremini lahenduse. „Selle ettepanekuga olid päri ka teised opositsioonisaadikud.“

Istungil nenditi, et Politsei- ja Piirivalveametil pole eraldi statistikat loomade seksuaalse väärkohtlemise kohta, ent avaldusi loomade suhtes lubamatu teo kohta on tänavu kümne kuuga esitatud kaks korda rohkem kui eelmisel aastal kokku. PPA esindaja lisas, et väärteo puhul on võimalik kolmeks aastaks loomapidamisõigus ära võtta, kuid selleks tuleb politseil pöörduda taotlusega kohtu poole. Võrdluseks toodi istungil välja, et seksuaalne tegu loomaga on keelatud näiteks Norras ja Rootsis ning Soomes saab see olema keelatud 2024. aasta algusest.

Istungil osalesid kollektiivse pöördumise koostajate esindajad, MTÜ Loomus juhatuse liige Anu Tensing ja kommunikatsioonijuht Farištamo Eller, samuti Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Mare Tannberg, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse valdkonna toiduohutuse osakonnajuhataja Pille Tammemägi, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna õigusnõunik Marju Aibast ning Politsei- ja Piirivalveameti arendusekspert Ly Kallas.

  • Komisjon otsustas pärast põhjalikku arutelu edastada kollektiivse pöördumise ettepaneku valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks ning kujundatud seisukohast komisjoni teavitamiseks. Sõltuvalt valitsuse seisukohast tullakse teema juurde tagasi ja kaalutakse eelnõu algatamist.
Head Uudised GoodNews