1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Õiguskomisjon toetab vangide taasühiskonnastamist soodustavaid seadusemuudatusi
Õiguskomisjon toetab vangide taasühiskonnastamist soodustavaid seadusemuudatusi

Õiguskomisjon toetab vangide taasühiskonnastamist soodustavaid seadusemuudatusi

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata esimesele lugemisele eelnõu, mille eesmärk on lahendada praktikas tõusetunud probleeme, võimaldada ka vanglas üle minna digitaalsele asjaajamisele ja avardada kinnipeetavate võimalusi tehnoloogiat kasutada.

Õiguskomisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul on ühiskonna arengut arvestades otstarbekas liikuda üle digitaalsele asjaajamisele ka vanglas ja laiendada kinnipeetavate võimalusi tegevusteks, mis aitavad neil ühiskonda naasta. „Eelnõuga võimaldatakse vangidel kasutada rohkem internetti, kuid seda jätkuvalt piiratud arvul kontrollitud lehekülgedel. Samuti võimaldatakse avavangla kinnipeetavatel ja lühiajalise väljasõidu ajal kasutada mobiiltelefoni, mis on eelseadistatud ja mille kasutamine on piirangutega. Veel võimaldab eelnõu vangidele lühiajalisi kokkusaamisi, näiteks videosilla vahendusel,“ lausus ta.

Komisjoni aseesimehe Marek Jürgensoni sõnul vähendatakse eelnõuga maksimaalse kartserikaristuse pikkust, et viia sätted kooskõlla rahvusvaheliste soovitustega. „Praktikas tõusetunud probleemide lahendamiseks nähakse ette sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu arvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise dokument otsetäidetavaks, et vähendada tarbetut töökoormust. Praegu on dokumendi olemasolu kinnitamiseks vaja eraldi tsiviilkohtumenetlust,“ märkis aseesimees.

Istungil toodi välja, et eelnõuga sätestatakse, et kahe kartserikaristuse vahele peab jääma mõistlik aeg, mis ei saa olla lühem kui kaks ööpäeva. Interneti kasutamise õiguse laienemisega seoses jäi kõlama, et vangid saavad jätkuvalt külastada piiratud hulgal internetilehekülgi, kuid eesmärk on, et nad saaks ligi näiteks oma digitoimikule.

Istungil osalesid ja tutvustasid eelnõu justiitsminister Lea Danilson-Järg, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Martin Ziehr ning vanglate osakonna nõunik Laura Glaase.

  • Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (747 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 14. detsembril.
Head Uudised GoodNews