Avaleht Haridus Omavalitsused saavad koolide ülalpidamiseks 358 miljonit eurot
Omavalitsused saavad koolide ülalpidamiseks 358 miljonit eurot

Omavalitsused saavad koolide ülalpidamiseks 358 miljonit eurot

Valitsus kinnitas 29. detsembril 358 miljoni eurose kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide pidamise toetuse jaotuse.

Riigihalduse minister Anneli Oti kinnitusel on haridustoetused võrreldes 2020. aastaga kasvanud ligi 4 miljonit eurot. „Omavalitsused saavad hariduskuludeks toetust vastavalt õpilaste arvule ning toetuse suurendamise vajadus on tingitud just kasvanud õpilaste arvust üldhariduskoolides,“ ütles Ott.

Ka on suurenenud õpilaskoha maksumus 92 eurolt 94 eurole kuus ning sellega seonduvalt tõhustatud ja eritoel olevate õpilaste tegevustoetus. Anneli Oti sõnul läheb lõviosa toetusest aga õpetajate tööjõukuludeks. „Hoolimata kriisiajast jääb õpetajate palga arvestuslik keskmine samale tasemele, mis seni ning palgakuludeks eraldatakse 288 miljonit eurot ehk 80% kogu haridustoetusest,“ sõnas minister. „Tugev haridusvõrk ning kvalifitseeritud õpetajad mängivad olulist rolli piirkondade jätkusuutlikkuse tagamisel.“

Veel eraldatakse 24 miljonit eurot koolilõunaks, 8 miljonit õppevahenditeks, 20 miljonit tõhustatud ja eritoel olevate õpilaste tegevuskuludeks, 15 miljonit direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ning 2 miljonit täienduskoolitusteks.

Omavalitsustele jaotatav tasandus- ja toetusfondi maht on 2021. aastal kokku 570 miljonit eurot. Lisaks üldharidusele saavad fondist toetust ka teised valdkonnad nagu kohalike teede hoid, huviharidus ja -tegevus, lasteaiaõpetajate tööjõukulud, matusetoetus, asendushooldus, abi puudega lastele ning toimetulekutoetused ja rahvastikutoimingute teostamine. Nende toetuste jaotus selgub jaanuari lõpuks ning esitatakse valitsusele otsustamiseks veebruaris.

Tasandus- ja toetusfondi eesmärk on ühtlustada valdade ja linnade eelarvelisi võimalusi ning tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohaliku elu majandamiseks.