Home Eesti elu OSALE FOTOJAHIS I Algas fotojaht “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel”
OSALE FOTOJAHIS I Algas fotojaht “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel”

OSALE FOTOJAHIS I Algas fotojaht “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel”

Oktoobris toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. On oluline, et kohaliku elu korraldamises saaksid kaasa rääkida ka lapsed ja noored. Selleks, et koguda laste tähelepanekuid nende kodukoha lapsesõbralikkuse kohta, korraldab Õiguskantsleri Kantselei koostöös Lastekaitse Liidu ja Rakendusliku Antropoloogia Keskusega fotojahi „Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel“.

Foto: Shutterstock.com

Aita kodukoht muuta lapsesõbralikumaks 

Kõiki alla 18-aastaseid lapsi ja noori kutsutakse üles märkama ning jäädvustama oma kodukohas paiku, mis tuleks lapsesõbralikumaks muuta, mis on lastele ebamugavad või suisa ohtlikud. Samuti on oodatud head näited kohtadest, kus on lastega arvestatud ning lastel on hea olla.

Lastel palutakse oma tähelepanekud jäädvustada digifotodele ja saata fotod koos lühikese selgitusega e-posti aadressil lasteombudsman@oiguskantsler.ee. Fotosid oodatakse 18. juunini 2021.

Kasutatakse avalikus teavitustöös

Õiguskantsleri Kantselei kasutab saadetud fotosid sügiseste valimiste eel avalikus teavitustöös, et juhtida kohalike otsustajate ja valimistel kandideerijate tähelepanu sellele, kui oluline on kohalikku elu korraldades kuulata ka laste ja noorte arvamust. Fotod ja neid selgitavad tekstid avaldatakse anonüümselt – see tähendab, et ühegi lapse nime ega kodukohta me saadetud piltide ja selgituste juures välja ei too.

Allikas: Märkalast.ee