Avaleht Tunnustus Otepää aasta emaks esitati ka Jaak Mae tragi naine Jana
Otepää aasta emaks esitati ka Jaak Mae tragi naine Jana

Otepää aasta emaks esitati ka Jaak Mae tragi naine Jana

Otepää valla aasta emaks sai Pühajärve põhikooli inglise keele õpetaja Lembi Oja.

Lembi perekond on viieliikmeline: abikaasa Kuno, tütred Eva-Maria, Sarah-Liisa ja Anni-Grethe. Eva-Maria lõpetas Otepää gümnaasiumi hõbemedaliga ja Tartu Ülikooli magistrikraadiga. Sarah-Liisa lõpetas Otepää gümnaasiumi kuldmedaliga ja jätkab õpinguid Tartu Ülikooli bakalauruseõppes. Noorim tütar Anni-Grethe õpib Otepää gümnaasiumi 4. klassis. Emana on Lembi tütardele väga heaks eeskujuks ja abiliseks. Lembi on väga tegus ka väljaspool kooli. Ta juhendab 2015. aastast vokaalansamblit Malk, mis on esinemistega ilmestanud valla üritusi ja esindanud valda ka mujal Eestimaal. Lembit on tunnustatud Valgamaa aasta õpetaja tiitliga 2013. aastal ja aasta õppija tiitliga 2015. aastal. Kuno sai Otepää valla aasta isa tiitli 2013. aastal.

Aasta ema konkursile laekus kaheksa kandidaati: Aive Tamm, Ruth Kõiv, Diana Prii, Kaja Väärsi, Jana Mae, Marika Kohtašvili, Tiina Ivask ja Lembi Oja.

Aive Tamm on pärit Lossikülast ja töötab Otepää UPM-Kymmenes. Tal on seitse last ja üks lapselaps. Aive osaleb aktiivselt lasteaia- ja koolielus. Toetab lapsi nende tegemistes ja on neile heaks eeskujuks. Laste ja töö kõrvalt on ta loonud väga kauni kodu, mis on olnud kauni kodu konkursil nominentide hulgas. Lapsed õpivad hästi, käituvad korralikult ja on alati hoolitsetud.

Ruth Kõivul on kaks last. Ta on aktiivne kaasalööja lasteaia tegemistes ja hea koostööpartner rühmas vanemana. Ruth on väga kohusetundlik ja võtab osa kohalikest valla tegemistest ja tantsuringidest. Ruth elab Pringi külas ja töötab Sanwoodis.

Diana Prii on oma neljale lapsele teejuhiks. Ta hoolib lastest rohkem kui iseendast ja on neile sõbra eest. Tema hea huumorisoone tõttu rõkkab maja sageli rõõmust. Ta on aidanud laste unistused täide viia, aidates neid huvihariduses. Diana on aktiivne kogukonnaliige, kes osaleb külakogukonna kohtumistel ja koosolekutel ning armastab suusatamist ja maratone. Diana on ametilt raamatupidaja, pärit Vaardi külast.

Kaja Väärsi elab Nõuni külas ja tal on üks laps. Kaja töötab järelvalveametnikuna liha- ja toiduhügieeni alal Otepää Oskaris ja Otepää Lihatööstuses Edgar ning tegevjuhina Hoolekandeteenuste Kodijärve hooldekodus. Ta hoolitseb suure talu ja paljude loomade eest. Samuti on võidelnud ta aastaid Tori hobuse universaalse tõusuuna säilitamise eest. Tema hing on täis hoolt ja armastust. Ta aitab alati, kus võimalik. Pole vahet, kas abivajaja on loom või inimene. Ta on üksinda kasvatanud puudega last. Tema tütar on uhke, et saab kutsuda teda emaks.

Jana Mae elab Otepää linnas, tal on kolm last. Ta on Tartus Pet City kaupluste juhataja. Jana on emana armastav, järjepidev, nõudlik, kaitsev, hooliv, eeskujuks lastele tegudes. Janal on alati laste ja pere jaoks aega. Tema elus on perekond ja lapsed, nende vajadused absoluutselt alati esikohal. Jana oli lasteaias ja on ka praegu Otepää gümnaasiumis aktiivne hoolekogu liige. Kohaliku kogukonda toetav ja sportliku eeskujuga olnud pikka aega tervislike eluviiside propageerija. Pikaaegne Eesti Spordimuuseumi Otepää Talispordi muuseumi juhataja ja asutaja.

Marika Kohtašvili on pärit kaugest Gruusiast. Ta elab Keenis ja töötab Sanwoodis. Marika on olnud kiire kohaneja meie kultuuriruumis. Tema sooviks on kindlustada lastele hea haridus ja toetada nende huvisid. Marika tütar õpib kõrgkoolis, poeg on mitmekordne Eesti meister džuudos. Marika teeb väga head koostööd kooliga ja on väga huvitatud, et lapsed omandaksid eesti keele. Võtab aktiivselt osa kogukonna üritustest. Marikal on kolm last.

Tiina Ivask on pikaaegne Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht ja elab Arula külas. Tiinal on kolm last. Partnerluskogu panust kohaliku elu arengusse on raske ülehinnata. Tiina on hooliv ema ja aktiivne külakogukonna liige. Kui on vaja, osaleb ta aktiivselt kogukonna töös ja annab äärmiselt asjakohast nõu. Tänu temale on nii mõnegi projekti lahendus õnnestunud.

Aasta ema nominendid ja aasta ema said mälestuseks Helen Ilvese valmistatud keraamilised meened. Aasta emasid tervitasid ja tunnustasid Otepää vallavanem Kaido Tamberg ja Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp. Kaido Tamberg sõnas tervituskõnes, et emade osatähtsust on raske ülehinnata. „Emad on need tugisambad, kellele me igapäevaelus toetume. Emad kaitsevad ja hoiavad. Väärtustagem siis emasid!“ sõnas ta.

Emadepäeva südamlikus ja spetsiaalselt emadele pühendatud kontsertosas esinesid Esteetika tantsukool (juhendaja Kätlin Kase), naistantsurühm Pääsusilmad (juhendaja Anne Udeküll), naisansambel Lõbusad Lesed (juhendaja Pille Plinte) ja naiskoor Helletajad (juhendaja Merle Soonberg). Nõuni lapsed etendasid lustliku sõnalise seade emadest ja nende salaeludest.

Nõuni kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks viis läbi palju elevust tekitanud tordioksjoni. Heategevuslik tordioksjon on piirkonna pikaajaline traditsioon, mille algatas kunagi Nõuni Naisselts. Oksjoni tulu läks kultuurimaja lasteürituste tarbeks. Oksjonil oli nii soolaseid kui ka magusaid torte ja hinnapakkumine läks tordisoovijate vahel päris tuliseks. Kõige kallimad tordid lunastati 35 euro eest.