1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Palju õnne! Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia laureaadid on Jane Vabarna ja Annela Laaneots
Palju õnne! Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia laureaadid on Jane Vabarna ja Annela Laaneots

Palju õnne! Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia laureaadid on Jane Vabarna ja Annela Laaneots

jane-vabarnat
Jane Vabarnat tunnustati aktiivse töö eest sootskana, Seto Pitsi Klubi eestvedamise ja Petseri kooli Tsirgukestele omakultuuri õppe korraldamise eest

Värska Vallavalitsus andis sel aastal kahekümne esimest korda välja Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat. Preemia anti seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest.

Käesoleval aastal hindas komisjon vallasisese preemia vääriliseks Jane Vabarnat aktiivse töö eest sootskana, Seto Pitsi Klubi eestvedamise ja Petseri kooli Tsirgukestele omakultuuri õppe korraldamise eest. Iseloomustades Jane esindamist nii ülemsootska kui ka edaspidi sootskana jäävad kõlama järgmised märksõnad: silmapaistev, esinduslik, elutark, südamega hooliv ning alati koos pisikese tütrega Setomaa üritustel osalemas. Jane korraldamisel toimuvad Petseri kooli leelokoorile „Tsirgukestele” omakultuuri õpe. Pikaaegse ürituste korraldamise kogemusega on Jane abiks olnud Seto Kuningriigi Latsipäival nii nõu kui ka jõuga ning üks eestvedajaid Seto Pitsi Klubi tegemistes ja MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü juhatuses ning projektide kirjutamisel.

Vallavälise omakultuuripreemia sai Annela Laaneots jõulise Setomaa meediakajastamise ning Tallinna Seto Laste Kooli järjepideva eestvedamise eest. Annela osaleb aktiivselt Setomaa üritustel ning hoolib Setomaa edasisest tulevikust. Tänu Annela asjatundlikule tegevusele on Setomaa nähtaval kohal meediakajastustes ning samuti Ungaris toimunud soome-ugri Maailmakongressil.

annela-laaneots
Annela Laaneotsa tunnustati jõulise Setomaa meediakajastamise ning Tallinna Seto Laste Kooli järjepideva eestvedamise eest

Kogukonnalt laekus auhinnale kokku neli ettepanekut. Vallasisese preemia kandidaadiks esitati veel Meel Valk Lummo Kati laululaagri ellukutsumise ja vedamise eest ning Saatse Seto Muuseum leelotoa idee ja avamise eest. Vallavälise preemia kandidaadiks esitati kahel korral Stepan Karja setopoisi Paul Võsonurme lapsepõlvest ja noorusest kõneleva raamatusarja kolmanda teose “Võõrad majas” ilmumise ja jätkuva Setomaad puudutavate artiklite kirjutamise eest. Komisjon esitas kandidaadiks ka Rieka Hõrna järjepideva töö ja suhtlemise eest soome-ugri rahvastega ning märkimisväärse töö eest Taarka Tarõ Köögikõses.

Ulvi Oper, Värska valla arendusnõunik

Head Uudised GoodNews