Avaleht Haridus Pärnumaa erivajadustega laste õpitingimused paranevad
Pärnumaa erivajadustega laste õpitingimused paranevad

Pärnumaa erivajadustega laste õpitingimused paranevad

Pärnu linnavalitsus hakkab linna üldhariduskoolides õppivate hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpitingimusi parandama.

„Kõik koolid vaatasid oma ruumid üle, et grupitööks, individuaalõppeks või eriklassi jaoks sobivaid ruume leida. Ei piirdutud üksnes koolimajadega, kus on vähe ruumi. Ka õues on sobivaid lahendusi leitud,“ ütles linnavalitsuse kaasava hariduse spetsialist Terje Jürivete, kelle eestvedamisel lisaraha leiti.

Mai koolis on kavas õpetajatetuba poolitada, et eriklassi jaoks ruumi juurde saada. Õuealale püstitatakse ronila ja kiiged. Paikuse koolis renoveeritakse kahe klassi vaheline ruum individuaal- või rühmaõppe tarbeks. Raeküla koolis tehakse saalitagustest ruumidest eriklass, renoveeritakse individuaalõpperuum ja remonditakse eriklassi kõrval WC.

Kuninga tänava põhikoolis kaetakse kahe klassi seinad heli summutava materjaliga, Kuninga tänava kooli ja Päikese kooli rajatakse meelteaed. „Õpilased saavad erinevaid taimi ja kattematerjale katsuda, kompida ja kuulata. Näiteks on tuulekelladel erinevad hääled. Meelteaed on teraapiliste omaduste ja eesmärgiga aed, mis on suunatud tunnetusprotsesside, emotsionaalse tasakaalu, füüsise ja sotsiaalsete oskuste arendamisele,“ selgitas Jürivete.

Täiskasvanute gümnaasiumi välistrepile paigaldatakse käsipuu ja kaldtee. Rääma kooli hoovi tehakse õuesõppeklass ja jõukompleks.

Loodavate ja olemasolevate eriklasside sisustamiseks ostetakse reguleeritava kõrgusega toole, kott-toole, laudu, klassitahvleid, projektoreid, arvuteid, kõlareid, kõrvaklappe jpm, mida koolid HEV-õpilaste õpetamiseks soovisid.

„Üks põnevamaid asju on kindlasti Vanalinna kooli CNC-pingi klass, mida hakkaksid ka teised koolid kasutama. Näiteks võivad pervasiivse arenguhäirega lapsed olla üle keskmise intellektiga, kuid neile ei pruugi sobida aastatepikkune õpe kutsekoolis. 11 arvuti ja kahe CNC-pingi abil oleks ka HEV-õpilastel võimalus end kutseõppeks või tööks ette valmistada,“ kõneles Jürivete.

HEV-õpilaste jaoks sobivate õppe- ja abivahenditena ostetakse näiteks ajakulumõõtureid, lauamänge, tööraamatuid, häälikupikkustetabeleid, lausete lõpetamise ja tunnetekaarte jms. Mesilast meenutavatel põrandarobotitel on võimalik programmeerimist harjutada ning selle kaudu erinevaid aineid (näiteks geograafiat või matemaatikat) ja teistega koos toimetamist õppida.

Ärevust aitavad leevendada jalgaderahustajad, raskustekid ja -vestid, stressipallid, teisaldatavad vaheseinad ja müramõõturid. Füüsilist tegevust soodustavad suusad, uisud, disgolfivahendid, hüppenöörid jpm.

„Kaasaegseid õppevahendeid on koolides praegugi, aga neid ei jätku. Innove toetuse abil astume nüüd suure sammu edasi,“ lausus Jürivete.

Kokku kulub selleks 402 022 eurot, millest 341 719 euroga toetab sobivate väikelahenduste loomist sihtasutus Innove ja 60 303 eurot võetakse Pärnu linna eelarvest. Ettevõtmisest saab kasu 13 kooli. Tööd on kavas lõpetada hiljemalt järgmise aasta 30. septembriks.