1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Põltsamaa Ametikool sai kaasaegse praktikakorpuse
Põltsamaa Ametikool sai kaasaegse praktikakorpuse

Põltsamaa Ametikool sai kaasaegse praktikakorpuse

Põltsamaa Ametikool Foto: Janis Nõlvak

Põltsamaa Ametikool
Foto: Janis Nõlvak

10. jaanuaril avatati Põltsamaa Ametikooli uus praktikakorpus, milles on võimalused ehituse, autotehniku ja põllumajanduse erialadega seotud oskuste omandamiseks. Kaasaegses hoones paiknevad ka ruumid erialade teoreetilise väljaõppe tarbeks, kabinetid töötajatele ja abiruumid.

Põltsamaa Ametikooli direktor Andrus Kompus märkis, et siiani toimus Põltsamaa koolisisene praktiline väljaõpe seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel aastatel valminud õppehoonetes, mis nüüdseks ehitustehniliselt amortiseerunud.

“Algselt oli kavas olemasolevad vanad hooned renoveerida. Mõttevahetustes koo

li arengu üle koos Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistidega jõuti järeldusele, et vanu hooneid renoveerida pole otstarbekas, sest ei järgne tulemust, mis vastaks kutseõppele kaasajal esitatud nõuetele. Nii otsustati välja ehitada kaasaegne praktikakorpus. Uues korpuses paiknevad kaasaegselt sisustatud õpperuumid nii erialaste oskuste omandamiseks kui ka teoreeriliseks väljaõppeks. Võimalus on senisest paremal tasemel korraldada ka täiskasvanute täiend- ja ümberõpet,” rääkis Kompus.

Põltsamaa Ametikool esitas 2009. aasta lõpus uue praktikakorpuse rajamiseks taotluse elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme “Kutseõppeasutuse õppekeskkonna kaasajastamise” alusel. Kooli taotlus uue praktikakorpuse ehitamiseks ka rahuldati ja ühtlasi kinnitati ka objekti rahastamine Euroopa Liidu struktuurifondide (ERF) ja Eesti Vabariigi kaasosalusel. Protsessi käivitamise ajal oli ametikooli direktoriks Viive Kibena.

“Peale objekti rahastamise otsuse kinnitamist viidi läbi riigihanked ettenähtud tööde teostamiseks. Hoone projekteerimise alustamiseks oli tarvis kehtestada ka vastav detailplaneering, mille teostas Linnaruumi OÜ. Hoone projekti koostas AS Amhold. Korpuse ehitas firma Rand&Tuulberg AS. Omanikujärelevalvet teostas objektil OÜ Vealeidja ja tellijaesindajaks ehitustöödel oli AS Telora. Uue praktikakorpuse kogumaksumuseks kujunes ligi 3,35 miljonit eurot,” ütles ametikooli tänane juht Andrus Kompus.

Head Uudised GoodNews