1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Põltsamaa ametikooli õppekoht säilib veel
Põltsamaa ametikooli õppekoht säilib veel

Põltsamaa ametikooli õppekoht säilib veel

Foto: Põltsamaa Ametikool
Foto: Põltsamaa Ametikool

Haridus- ja teadusministeeriumi kinnitusel ei kao Põltsamaa ametikooli ja Järvamaa kutsehariduskeskuse ühinemisel Põltsamaa õppekoht lähiaastatel kusagile, kuid uutel sisseastujatel on võimalus õppida ka Paides või Säreveres.

“Haridus- ja teadusministeerium eeldab, et praegused õpilased jätkavad õpinguid Põltsamaal ehk siis Põltsamaa õppekoht lähiaastatel ei kao kuhugi. 2015. aasta septembri seisuga ei toimu õppekorralduses muutusi ja igal juhul arvestatakse kõiki tegevusi planeerides ennekõike praeguste õppijate ootuste ja huvidega,” ütles ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna asejuhataja Tarmu Kurm. “Soovijatele pakutakse 2015. aasta septembrist alates võimalust hakata õppima ka Paides või Säreveres, aga see on vabatahtlik valik, sest soovi korral on kindlasti võimalus jääda oma õppeperioodi lõpuni Põltsamaale,” lisas ta.

“Paraku on tõsiasi, et õppijate arv Eestis väheneb ja see viib õpilased vabadele kohtadele suuremates linnades asuvatesse kutseõppeasutustesse, mistõttu õpilaste nappuse all kannatavad eelkõige väljaspool maakonnakeskusi asuvad koolid. Kui Eestis tervikuna on viimase 5 aasta jooksul kutseõppes õpilaste arv vähenenud 9 protsenti, siis Põltsamaa ametikoolis on õpilasi jäänud vähemaks 35 protsenti,” tõdes Kurm.

Juba lõppenud aasta kevadel pidasid haridus- ja teadusministeerium ning Põltsamaa linnavalitsus läbirääkimisi Põltsamaa koolide ja koolivõrgu tuleviku üle ning plaanisid ühisgümnaasiumi ja ametikooli ühendamist. Koolide ühendamise sünergia pidanuks tulema õppekvaliteedist, valikute mitmekesisusest ja kulude optimeerimisest. Mais otsustas Põltsamaa linnavolikogu, et Põltsamaa ühisgümnaasium jätkab linna omandis oleva 12-klassilise koolina, gümnaasiumiosa ei anta üle riigile, samuti ei liideta kooli ametikooliga.

Haridus- ja teadusministeerium analüüsis Põltsamaa linnavolikogu otsuse järel põhjalikult Järvamaa koolivõrguga seonduvat tervikuna, sealhulgas ka kutsehariduse korraldust Põltsamaa-Paide-Türi kolmnurgas. Analüüs näitas, et iseseisva koolina pole Põltsamaa ametikool pikemas perspektiivis jätkusuutlik ning õppimisvõimaluste tagamiseks piirkonnas on vajalik õppetöö korraldada koostöös teiste kutseõppeasutustega. Ministeeriumi arvates on Põltsamaa ametikooli ja Järvamaa kutsehariduskeskuse liitmine võimalikest valikutest kõige mõistlikum ja jätkusuutlikum.

Kurmi sõnul pakub Järvamaa kutsehariduskeskus õpet samadel erialadel kui Põltsamaa ametikool, ainus erand on praegu tervishoiu ja sotsiaaltöö eriala ning kodumajanduse raames õpetatav koka eriala, kuid Järvamaa kutsehariduskeskuses on võimalik avada ka need erialad. Teiseks on erinevalt Põltsamaa ametikoolist Järvamaa kutsehariduskeskuses vajalikud investeeringud tehtud ja ka kõikidele Põltsamaa ametikooli õpilastele on seal võimalik tagada head õppimis- ja elamistingimused.

Aasta lõpus saatis haridus- ja teadusministeerium ministri käskkirja koolide ühendamise kohta kooskõlastusringile Järva- ja Jõgevamaa maavalitsustesse, Paide linna- ja Põltsamaa vallavalitsusse. Lisaks ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse ning rahandusministeeriumisse.

Head Uudised GoodNews