1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Põlva Vallavalitsus rajas nutitee
Põlva Vallavalitsus rajas nutitee

Põlva Vallavalitsus rajas nutitee

Põlva Vallavalitsus ja tehnoloogiaettevõte Bercman Technologies teatasid heade uudiste portaalile koostöös Põlva linna rajatud nutitee valmimisest.

Põlva nutitee rajati eesmärgiga suurendada liiklusohutust ja piloteerida linnasisest keskmise kiiruse mõõtmist uuendusliku terviklahendusena koos nutikate ülekäiguradadega. Töid teostati ja kaasfinantseeriti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, meetme “TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks” raames. Hankelepingu maksumuseks oli koos käibemaksuga 167 980 eurot ning 50% eelarvest moodustas EAS-i toetus.

Põlva vallavanem Martti Rõigas avaldas suurt heameelt nutitee valmimise üle. “Innovatsioonihange sai ellu kutsutud ennekõike eesmärgiga tagada, et iga Põlva elanik tunneks end tänaval liikudes turvaliselt,” lausus Rõigas.

Innovatsioonihange sai ellu kutsutud ennekõike eesmärgiga tagada, et iga Põlva elanik tunneks end tänaval liikudes turvaliselt.

Lahenduse välja töötanud tehnoloogiaettevõtte juht Mart Suurkask väljendas saavutatu üle samuti rahulolu ning tõi esile, et Põlva nutitee on globaalses mõttes ainulaadne. “Väikelinn Põlva on liiklusohutuse innovatsiooni osas võtnud eestvedaja rolli ning valmis lahendus, mida meile teadaolevalt mujal maailmas kasutusel ei ole,” sõnas Suurkask ning lisas: “Põlva on nutitee lahendusele väga hea asukoht, sest linna läbib kogu ulatuses üks peatänav, millel on palju ülekäiguradasid ning kesklinna läbib pidev liiklusvoog.”

Nutitee tööde raames paigaldati Põlva kesklinna Kesk ja Jaama tänavale jäävale 14 reguleerimata ülekäigurajale Bercmani omatoote Nutika Ülekäiguraja ohutussüsteem koos liiklusandmete kogumise võimekusega. Sealhulgas on ülekäigurajad osaliselt varustatud sõidukite numbrituvastuskaameratega keskmise kiiruse mõõtmiseks. Seeläbi loodi linnasisene kuluefektiivne keskmise kiiruse mõõtmise terviklahendus.

13 500 elanikuga valla juht Rõigas rõhutas, et kuigi kohati võib tunduda, et liikluskeskkond on Põlva linnas juba piisavalt turvaline, annab nutitee lahenduse andmestik sellele arvamusele kõrvale ka teistsugust pilti näitavad faktid. “Tuvastasime juba testperioodi esimesel päeval teelõiku läbinud sõiduki, mille juht sõitis hommikusel ajal läbi Põlva kesklinna 80 km/h kiirusega,” tõi vallavanem murettekitava asjaolu välja ning lisas, et tegu pole ainsa tuvastatud piirkiiruse ületamisega.

Keskmise kiiruse mõõtmise meetodit eraldiseisvalt on maanteedel liikluse rahustamiseks ning õnnetuste vältimiseks ja ennetamiseks maailmas uuritud ja testitud korduvalt. “Näeme varasemale praktikale tuginedes, et see on tõhus meetod,” ütles Suurkask ning selgitas, et nutiteele on paigaldatud keskmise kiiruse mõõtmiseks mõlemas sõidusuunas 10 numbrituvastusega kaamerat viies mõõtepunktis. 2,5 km pikkuse teelõigu mõlemas otsas kalkuleeritakse kaamerate vahendusel saadud info põhjal teelõigu läbimiseks kulunud aeg ning kuvatakse teave korrektse või ületatud sõidukiiruse kohta autojuhile.

Keskmise kiiruse mõõtmine on aga vaid üks osa nutitee lahendusest, kuna kaamerad on terviksüsteemi ühildatud nutikate ülekäiguradadega. Ülekäigurajad annavad valgussignaaliga märku teed ületavast jalakäijast ning koguvad lisaks isikustamata statistilisi andmeid liiklustiheduse kohta, näiteks loendavad jalakäijatest teeületajaid ning ülekäiguradasid läbinud sõidukeid. Nutiteele on paigaldatud lisaks mõõtepunkt keskkonnaandmete kogumiseks. Muu hulgas saadakse mõõtepunktist info temperatuuri ja õhuniiskuse kohta, aga detailsemalt ka õhu kvaliteedile viitavad O3 ja NO2 näitajad ning õhus leiduvate peenosakeste kogused.

Nutiteel kogutavate andmete olulisust toob Põlva vallavanem eraldi esile. “Seadmete poolt kogutud anonüümsed andmed annavad meile tulevikus aluse targemate otsuste tegemiseks,” lausus Rõigas ning lisas, “kogu targa linna idee tugineb andmete põhjal tehtud informeeritud otsustele. Nutiteega astume olulise sammu teadlikuma planeerimise suunas.”

  • Tehnoloogiaettevõtte 2023. aasta septembris uuendatud andmekaitsealase mõjuhinnangu kohaselt ei kujuta nutika ülekäiguraja seadmete vahendusel kogutud anonüümsed andmed endast ohtu üksikisikute õigustele ja vabadustele.

Nutitee tööd lõpetati Mart Suurkase sõnul 2023. aasta lõpus. “Ülekäiguradadel toimub jalakäijate teeületuse tuvastamine ja sellest märku andmine. Samuti kaamerate abil sõidukite keskmise kiiruse mõõtmine ning isikustamata statistika kogumine,” lausus Suurkask ning lisas, et tulevikus saab vajadusel nutikatele ülekäiguradadele juurde integreerida ka sõidukite ja taristu vahelist suhtlust võimaldavaid seadmeid (V2X).

Head Uudised GoodNews