1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. PPA tõstab seirevõimekust Narvas: idapiirist saadakse 100% ülevaade
PPA tõstab seirevõimekust Narvas: idapiirist saadakse 100% ülevaade

PPA tõstab seirevõimekust Narvas: idapiirist saadakse 100% ülevaade

Piiriturvalisuse tõstmiseks plaanib PPA rajada Ida-Virumaale täiendavad 15 radaripositsiooni ning luua kaasaegse drooniseirevõimekuse, mille tulemusel saadakse idapiirist reaalajas täielik ülevaade.

„Täna on Narva jõepiirist seiretehnikaga kaetud umbes 70%, mis ei ole piisav ega anna piirivalvuritele täit ülevaadet piirialal toimuvast. Nii on kogu idapiiri välja ehitamise projekti üheks osaks olnud see, et ka Narva suunal saaks tagatud täielik seirevõimekus,“ rääkis Ida prefekt Tarvo Kruup.

Selleks plaanib PPA lähiaastatel Ida-Virumaale piiriäärsele alale rajada 15 uut radaripositsiooni ning lisaks luua eraldi droonituvastuse ja droonitõrje süsteem, mis koosneb nii radarist kui teistest erinevatest kombineeritud süsteemidest ning selle juurde käivast piiritaristust,“ selgitas Kruup.

Vajaminevate radaripositsioonide rajamiseks soovib siseministeerium kohalikelt omavalitsustelt osta selleks sobivaid kinnistuid. Muuhulgas on tehtud Narva linnavalitsusele ettepanek rajada Eestis uudne drooniseiresüsteem ja selle juurde kuuluv Narva Jõesuu tänaval kohta, kus varem asus tanki-monument.

Siseministeeriumi siseturvalisuse asekantsler Veiko Kommusaar märkis, et droonituvastuse ja tõrjevõime süsteem aitab tõsta piiriturvalisuse uuele tasemele. „Meie piir on praegugi hästi valvatud ja julgeolek tagatud, kuid tänu drooniseirele ja tõrjele muutub peagi veelgi paremaks. Selleks ongi meil vaja täiendavat seirepositsiooni Narva jõe äärde. Parim asukoht selleks Narva linna ja Narva-Jõesuu vahelisel alal on nn tanki alune maa, mille kohta Siseministeerium tegi Narva linnale ettepaneku see maa riigile võõrandada,“ selgitas Kommusaar.

„Antud kinnistu on sellise nõudliku süsteemi rajamiseks väga sobilik, kuna paikneb piiriäärsel alal, võimaldab head nähtavust ja ligipääsu, on piisavalt suur ning võimaldab jälgida pikki vahemaid lisaks maismaale osaliselt ka Narva lahel ja merel,“ lisas Tarvo Kruup.

Samal ajal peab Siseministeerium Kommusaare kinnitusel Narva ja Narva-Jõesuu omavalitsustega läbirääkimisi ka teiste vajaminevate kinnistute ostmise küsimuses, kuhu on soov rajada täiendavaid radaripositsioone.

Kui ebaseaduslike piiriületuste arv on aastate lõikes olnud püsivalt ühtlasel tasemel, siis drooniga toime pandud piiririkkumiste kasv on oluliselt kasvanud ning ainuüksi selle aasta kümne kuuga tuvastasid piirivalvurid Ida-Virumaal piiriäärsel alal 106 kooskõlastamata droonilendu, mille seas oli nii teadmatusest toime pandud rikkumisi, aga sealjuures ka mitmeid piiriülese kuritegevuse juhtumeid.

Head Uudised GoodNews