1. Avaleht
  2. Haridus
  3. PRAKTILINE EETIKA – mida selle all mõistetakse?
PRAKTILINE EETIKA – mida selle all mõistetakse?

PRAKTILINE EETIKA – mida selle all mõistetakse?

1184809_79081312Praktiline eetika tähendab eetika (printsiipide, ideaalide, väärtuste) rakendamist praktiliste probleemide käsitlemisel.

Praktilise eetika probleemid võivad olla:

  • etniliste vähemuste kohtlemine
  • naiste võrdsuse küsimus
  • loomade kasutamine toiduks ja teadustööks
  • loodusliku keskkonna säilitamine
  • rikaste kohustus aidata vaeseid
  • küsimused abordi ja eutanaasia teemadel

Me ei pruugi nende probleemidega küll igapäevaselt kokku puutuda, kuid need küsimused võivad meie endi või meie lähedaste elu teatud etappidel esile kerkida ning leiavad kõlapinda ka ühiskonnas laiemalt.

Praktilise eetika sünonüümina on kasutusel termin rakenduseetika.

Tuntumad praktilise eetika valdkonnad on: bio- ja meditsiinieetika, keskkonnaeetika, ärieetika ning meediaeetika. TÜ Eetikaveeb käsitleb lisaks ka globaalse eetika, hariduse ja eetika, perekonna ja eetika, netieetika, reklaamieetika, religiooni ja eetika, seksuaaleetika, spordieetika, teaduseetika, valitsemiseetika ning õiguse ja eetika valdkondi.

Allikas: TÜ EETIKAVEEB

Uuri lähemalt SIIT!

Head Uudised GoodNews