1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. President Alar Karis: Kevadtorm on kõigi Eesti kaitsjate peaproov
President Alar Karis: Kevadtorm on kõigi Eesti kaitsjate peaproov

President Alar Karis: Kevadtorm on kõigi Eesti kaitsjate peaproov

“Liitlasvägede kiire jõudmine Eestisse ning võimalikult sujuv haakumine Eesti kaitsesse on Kevadtormi üks olulisemaid eesmärke, seda enam, et Kevadtorm on tänavu osa kõige suuremast NATO õppusest peale külma sõda,” ütles president Alar Karis. NATO suurõppusel Steadfast Defender osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini, ligi 90 000 osalejat kõigist 32 liikmesriigist.

Liitlasvägede kiire jõudmine Eestisse ning võimalikult sujuv haakumine Eesti kaitsesse on Kevadtormi üks olulisemaid eesmärke, seda enam, et Kevadtorm on tänavu osa kõige suuremast NATO õppusest peale külma sõda.

“Kevadtorm on kõigi Eesti kaitsjate peaproov. Siin saavad kokku ühekorraga meie ajateenijad, tegevväelased, reservväelased ja liitlased. Siin harjutatakse läbi kõige uuemad NATO ja Eesti kaitseplaanid, ning testime kõige uuemat relvastust,” rõhutas president Karis. Ta märkis, et on näha, et ka liitlasüksustele on meie oludes harjutamine oluline õpikogemus ning näitab, mis taktikat ja tehnikat nõuab sõjapidamine meie piirkonnas.

Liitlasüksustele on meie oludes harjutamine oluline õpikogemus ning näitab, mis taktikat ja tehnikat nõuab sõjapidamine meie piirkonnas.

President avaldas heameelt, et Kevadtorm toob Kaitseväe igal aastal erinevatesse Eesti piirkondadesse, sest see võimaldab elanikel ja kogukondadel olla osaline Kaitseväe tegemistes.

“Lisaks kaitseväelastele, liitlastele ning kõigile õppusel osalejatele kuulub minu tänu kõigile kannatlikele maaomanikele, tööandjatele, peredele ning õppeasutustele, kes aitavad kaasa Kevadtormi edule. Nii saame kõik panustada, et Eesti saaks mistahes vastasele vastu astuda esimesel sekundil ja esimesel sentimeetril,” rõhutas president Karis.

  • Riigipea külastas õppuse juhtstaapi, 1. jalaväebrigaadi juhtimispunkti, Kaitseväe liikursuurtükipataljoni ning liitlaste lahingugruppi.
  • Presidendi võtsid vastu Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem ja diviisiülem kolonel Mait Müürisepp.
Head Uudised GoodNews