Home Märka Last President Alar Karis laste kaitsmisest küberruumis: kõik algab haridusest
President Alar Karis laste kaitsmisest küberruumis: kõik algab haridusest

President Alar Karis laste kaitsmisest küberruumis: kõik algab haridusest

President Alar Karis rääkis Pariisi rahufoorumi raames toimunud laste kaitsmisele küberruumis ja internetis keskendunud kõrgetasemelisel kõrvalüritusel, et kuigi internet toetab innovatsiooni ja digitaliseerimine on oma olemuselt hea, kaasnevad internetiga ka ohud. Internetiohtudega tegelemiseks luuakse Prantsusmaa initsiatiivil labor, mis hakkab tegelema lastele interneti turvalisemaks muutmiseks erinevate võimaluste otsimise ja lahenduste pakkumisega.

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

„Kõik algab haridusest,“ ütles president Karis arutelul. „Peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta nõrgemaid küberruumis. Hariduse ja koolitusega peame tõstma teadlikkust võimalikest ohtudest internetis.“ Eesti riigipea tegi ka ettepaneku, leppida kokku põhielemendid ühtse koolituse ja õpikute loomiseks, kuna internetiga kaasnevad võimalused ja ohud on suures osas universaalsed. Ühtlasi soodustab ühtne lähenemine tema sõnul ka uute õpetajate koolitust ning õpetajate vahetust. „Eesti teeb innukalt koostööd teiste riikidega laste kaitseks vajalike programmide elluviimisel internetis ning ootame huviga häid ideid, mida loodav labor meile pakub,“ ütles president Karis.

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta nõrgemaid küberruumis.

President Karis andis kohtumisel ülevaate Eesti erinevatest algatustest, mis aitavad küberruumis vastutustundlikult käituda ja end seal erinevate ohtude eest kaitsta, nimetades projekte „Lasteabi“, „Turvaliselt internetis“ ja veebipolitseid.

Foto: Jonathan Sarago

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni juhitud ümarlaual Elysée palees lepiti eile kokku, et Prantsusmaa, Eesti, Argentiina ja Uus-Meremaa initsiatiivil arendatakse rahvusvahelise koostööna laborit, mille töös osalevad eri riikide, NGO-de, teadusasutuste ja internetihiidude esindajad. Selle labori või töögrupi eesmärk on töötada välja lahendusi, mida kogu maailmas saaks kasutada, et luua lastele turvalisem interneti kasutamise kogemus ning kaitsta teenuspakkujate abiga senisest paremini laste ja noorte õigusi internetis.

Foto: Jonathan Sarago

Erinevaid sidusrühmi hõlmava lastekaitselabori idee sai alguse Christchurch Call nimelise algatuse edust, mis kutsuti ellu terroristliku veebisisu avastamiseks ja tõkestamiseks. Sellele kogemusele tuginedes tuligi Prantsusmaa välja ettepanekuga luua eksperimentaallabor, mis koosneks väga erinevatest asjaga seotud ekspertidest, valitsusvälistest organisatsioonidest, eraettevõtetest, riikidest ja avalik-õiguslikest asutustest.

Foto: Jonathan Sarago

Labori ülesanne on valida, hinnata, arendada ja juurutada lahendusi, mis käsitlevad laste turvalisust internetis. Igal aastal valib labor hindamiseks projekte ja ekspertide rühm tutvustab tulemusi Pariisi rahufoorumil. Esmajärjekorras võetakse loodavas laboris luubi alla laste vanuse kinnitamine veebis, laste privaatsuse kaitse sisu levitamisel veebis, ahistamine ja küberkiusamine ning digitaalne kirjaoskus ja vanemlik toetus. Edaspidi valib labor prioriteetsed teemad, millega süvitsi tegeleda.

Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Kaasatud on internetimeediaettevõtted Amazon, Dailymotion, Google, Instagram, Meta, Microsoft, Snapchat, Twitter, Qwanti ja TikTok. Samuti rahvusvaheliste organisatsioonide UNICEFi ja ÜRO esindajad ning kodanikuühiskonna esindajad organisatsioonidest Save the Children, WeProtect, E-enfance, RespectZone, Point de Contact.