1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. President Karis Eesti ettevõtjatele: tulevase edu nimel peame olema valmis laskma lahti ka varem saavutatust
President Karis Eesti ettevõtjatele: tulevase edu nimel peame olema valmis laskma lahti ka varem saavutatust

President Karis Eesti ettevõtjatele: tulevase edu nimel peame olema valmis laskma lahti ka varem saavutatust

President Alar Karis kutsus majanduskonverentsil „Tuulelohe lend 2024“ ettevõtjaid muutuva majanduse kontekstis leidma Eesti eeliseid ja tugevdama neid. „Tulevase edu nimel peame olema valmis varem saavutatust ka lahti laskma, sest vanade äriplaanide aeg saab paratamatult ükskord ümber. Üksikisiku tasandil eeldab see kindlustunnet elujärje säilimise ja uue töökoha leidmise osas – sedasama turvavõrku, mida on Põhjala riigid arendanud. Ettevõtete tasandil on vanast lahtilaskmine aga eelduseks, et majandus saaks areneda. Tulevased ettevõtted ei sünni ega kasva töötajateta, kes täna töötavad kuskil mujal,“ sõnas riigipea.

Tulevase edu nimel peame olema valmis varem saavutatust ka lahti laskma, sest vanade äriplaanide aeg saab paratamatult ükskord ümber.

Viimased aastad on president Karise sõnul olnud Eesti majanduses omamoodi otsimise aeg. „Mõned on otsinud majanduskasvu. Teised konkurentsivõimet. Kolmandad pikka plaani. Nende otsingute juures on aga oluline, et me ei keskenduks vaid sellele, mis näib praegu maailmas moes olevat ja millega kõik tegelevad. Meie aga peame minu arvates edasi arendama oma tugevusi, mis on Eestile aja jooksul edu toonud ja mis võiksid teha seda ka tulevikus.“

Meie aga peame minu arvates edasi arendama oma tugevusi, mis on Eestile aja jooksul edu toonud ja mis võiksid teha seda ka tulevikus.

Eesti majandusedu taga on riigipea sõnul katsetamise julgus, paindlikkus ja kiire kohanemine uute oludega. „Need on tegurid, milles seisneb Eesti ettevõtluskeskkonna tegelik jõud. Meie konkurentsieelis on turukonkurentsile suunatud majanduspoliitika. Sageli öeldakse, et odav tootmine pole enam meie konkurentsieelis, aga Lätis, Leedus ja Poolas on tootmine meist odavam juba pikka aega. Meie eelised ongi mujal – on olnud juba kaua. Uute ideede, tarkuse ja teadusavastuste rakendamine on võimalikud siis, kui uus lähenemine saab kergesti turule, et seal vanade olijatega konkureerida,“ sõnas riigipea.

Eesti majandusedu taga on riigipea sõnul katsetamise julgus, paindlikkus ja kiire kohanemine uute oludega.

President Karise sõnul saab Eesti majandust muuta veel paindlikumaks ja kergemini kohanevaks. Riigipea kordas ka parlamendi ja valitsuse poole vaadates iseseisvuspäeva kõnes öeldut: reegliselgus on osa poliitilisest kultuurist. „Kui poliitikas napib järjekindlust, ja just seda ettevõtjad kurdavad, siis võivad juba kokkulepitud mängureeglid järsult muutuda ja investeerimine tekitab pelgu. See pool on poliitikute kujundada, see toetub või ei toetu nende vastutustundele,“ hoiatas riigipea.

Ta nentis, et Eesti eeskujud on teisel pool Läänemerd. „Peame võrdlema end rohkem Põhjala riikidega mitte ainult nende riikide sotsiaalsüsteemi helduse osas, vaid just majandusvabaduse poolest, sest need riigid on selles maailma parimad. Ja mitte ainult võrdlema, vaid pingutama, et kasvada sama heaks,“ sõnas riigipea. „Põhjala riikide turukesksus on aidanud neil kasvatada majandust ja see omakorda aitab tasuda sotsiaalsüsteemi eest. Viimane tagab omakorda turvavõrgu, mis julgustab inimesi võtma riske, olema uuenduslik ja arenguvõimeline.“

Peame võrdlema end rohkem Põhjala riikidega mitte ainult nende riikide sotsiaalsüsteemi helduse osas, vaid just majandusvabaduse poolest, sest need riigid on selles maailma parimad.

Majandusvabaduse kasvatamine on muutunud keerulisemaks kui paarkümmend aastat tagasi, sest Eesti on president Karise sõnul juba nii palju saavutanud. „Oluline on see, et väldiksime survet suurema reguleerimise järele, mis kasvab paratamatult, kui majanduselu muutub keerulisemaks ja olemasolevate ettevõtete hääl ministeeriumikoridorides valjemaks. Konkurents toimugu siiski turul, mitte Suur-Ameerika tänava kaksiktornides.“

Vabariigi President pidas oluliseks hoida uute ettevõtete turulepääs lihtsana ja konkurents ettevõtete vahel tugevana.

Head Uudised GoodNews