1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. President Karis IT-konverentsil Latitude59: majanduskasv peab tulema innovatsioonist
President Karis IT-konverentsil Latitude59: majanduskasv peab tulema innovatsioonist

President Karis IT-konverentsil Latitude59: majanduskasv peab tulema innovatsioonist

President Alar Karis tervistas rahvusvahelise tehnoloogiakonverentsi Latitude59 osalejaid ja ütles, et kuna elu on meile esitanud uusi väljakutseid, siis on aeg võtta kasutusele oskusteave ja sulanduda teadusega. “Usun, et innovatsioon on Eesti jaoks järgmine samm majanduse arengus,” kõneles riigipea. “Traditsioonilistel ja vähem arenenud tehnoloogiaga ettevõtetel on majanduses alati oma roll, kuid teadus ja innovatsioon on tõelise edu alus.”

President Karise sõnul peab uus kasv tulema innovatsioonist ja uutest lahendustest, mida pole kunagi varem proovitud. “Peame enam väärtustama teadus- ja arendustegevust ning ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade vahelist koostööd,” rääkis riigipea oma sõnavõtus. “Teadustöö loob tehnoloogilise eelise, mis suurendab konkurentsivõimet ja pikas perspektiivis kasumit. Rohkem teadusuuringuid ja targemad inimesed toovad ühiskonnale kasu ka laiemas kontekstis.”

President Karis tõi näiteks kaitse- ja julgeolekusektori innovatsiooni ning tänas NATO-t innovatsioonifondi DIANA juurutamise eest, mis tegeleb just uute algatuste ja innovatsiooniga. “Peaksime rajama teadusuuringutel ja innovatsioonil põhinevad turvalised digitaalsed süsteemid ning ehitama sildu kaitse- ja julgeoleku valdkonna uuendajatega,” sõnas riigipea.

President Karis märkis eraldi ära küberruumi turvalisuse. “Julgeolekuolukord Euroopas on muutnud ka seda, kuidas küberruumis käitutakse,” tõdes riigipea. “Küberrünnakud ei ole midagi uut, kuid kuna veebiteenused mängivad tavaelus üha suuremat rolli, peame veebis valitsevale olukorrale rohkem tähelepanu pöörama.”

President Karise sõnul tuleb näiteks krüptovarade suhtes kohaldada kogu maailmas sarnaseid reeglid, et sulgeda lüngad kelmidele, terroristidele ja sõjakurjategijatele, kes muidu võiksid ära kasutada seaduseauke või vältida nende vastu kehtestatud sanktsioone. “Ka digiettevõtted saavad panustada turvalisusesse, suurendades oma süsteemide turvalisust ja kehtestades oma platvormidele kõrged standardid ning uute lahenduste väljamõtlemisel tuleb olla samm küberkurjategijatest ees,” ütles riigipea.

Head Uudised GoodNews