1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. President Karis Kolme mere tippkohtumisel: aitame tugevdada Ukraina taristut ja ühendust Euroopaga
President Karis Kolme mere tippkohtumisel: aitame tugevdada Ukraina taristut ja ühendust Euroopaga

President Karis Kolme mere tippkohtumisel: aitame tugevdada Ukraina taristut ja ühendust Euroopaga

President Alar Karis rõhutas Vilniuses Kolme mere algatuse riikide tippkohtumisel vajadust kasutada kõiki võimalusi Ukraina abistamiseks. „Kolme mere algatuse eesmärk on ühendada Läänemerest, Musta ja Aadria mereni põhja-lõuna suunal enam kui 100 miljoni inimesega turgu. Selle algatuse raamistikus tuleb aidata parandada ka Ukraina taristut, rajades paremaid raudtee- ja maanteeühendusi Euroopaga,“ ütles Eesti riigipea.

Foto: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

President Karis julgustas kõiki riike ühinema Eesti ja Luksemburgi algatatud IT-koalitsiooniga, mis toetab Ukraina jaoks vajaliku ja turvalise IKT-taristu loomist ja küberkaitse võimekuse tõstmist. „Praeguseks on selles koalitsioonis juba üle 10 osaleva riigi ja kutsun üles kõiki Kolme mere algatuses osalevaid riike samuti sellega liituma. Oleme juba kogunud Ukraina vastavate võimekuste arendamiseks vajaliku infrastruktuuri jaoks 45 miljonit eurot. Lähiajal on oodata esimeste hangitud seadmete tarneid,“ sõnas president Alar Karis.

Foto: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Kolme mere algatuse eesmärk on tsiviiltaristu parandamine, et läbi piirkonna parema ühendamise toetada riikide majandusi, sõjalist mobiilsust ning transpordi-, energia- ja digisektori arendamist. Eesti jaoks on president Karise sõnul jätkuvalt prioriteet Rail Balticu valmimine aastaks 2030 ning elektrivõrgu sünkroniseerimine Kesk-Euroopa süsteemiga. „Rail Balticu projektist on saanud meie jaoks geopoliitiline vajadus. See on NATO idatiiva tähtsaim transpordikoridor, mis pakub ka tervet marsruuti katvat sidetaristut,“ sõnas Vabariigi President. Ta lisas, et Eesti soovib Venemaast energiasõltumatuse saavutamiseks ühineda Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga võimalikult kiiresti.

Foto: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Rääkides kliimaeesmärkide saavutamisest ja madalamatest elektrihindadest ütles Eesti riigipea, et vaja on hoogustada taastuvenergia kasutuselevõttu ning integreerida ja arendada gaasi- ja elektrivõrke. Ta märkis, et Läänemere hinnanguline võimekus toota avamere tuuleenergiat on umbes 90 gigavatti. „Selle kasutamiseks tuleb meil koos ehitada uued ühendused ja ma tean, et töö nende eesmärkide nimel käib,“ ütles president Karis.

Foto: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Kolme mere algatusega ühinenud riigid võtsid Vilniuses vastu deklaratsiooni, milles rõhutatakse vajadust toetada Ukrainat ja Moldovat nende teel Euroopa Liitu. Deklaratsiooniga mõistavad riigid jätkuvalt hukka Venemaa sõja Ukraina ja selle rahva vastu ning kinnitavad vankumatut toetust Ukrainale, tema suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Samuti öeldakse ühisavalduses, et riigid suurendavad veelgi survet Venemaale, sealhulgas tugevdavad sanktsioone ja võitlevad sanktsioonidest kõrvalehoidmise vastu.

Foto: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Kolme mere algatus (Three Seas Initiative) on piirkondlik koostööformaat, mis ühendab Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvaid Euroopa Liidu liikmesriike. Esimest korda osaleb tippkohtumisel strateegilise partnerina Jaapan. Assotsieerunud liikmesriikidest võtsid tippkohtumisest osa Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Moldova peaminister Dorin Recean.

Foto: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei
  • Algatusega paralleelselt toimuval majandusfoorumil osalevad ka mitmed transpordi-, energeetika ja digivaldkonna ettevõtted Eestist, piirkonna riikidest ja riikidest üle maailma. Samuti osaleb hulk finantsinstitutsioone ja rahvusvahelisi organisatsioone, kes on huvitatud kolme mere regiooni arengusse panustamisest.
Head Uudised GoodNews