1. Avaleht
  2. Ajalugu
  3. President kuulutas välja ajalooalaste uurimistööde võistluse
President kuulutas välja ajalooalaste uurimistööde võistluse

President kuulutas välja ajalooalaste uurimistööde võistluse

President Alar Karis kuulutas välja kooliõpilaste ajalooalaste uurimistööde võistluse, mille teema on „Võitjad ja kaotajad”.

Ajalugu ei ole kunagi kristallselge. Ühest ajaloosündmusest võib kirjutada palju erinevaid lugusid, vahetades peategelasi ja vaatenurki. Need lood saavad teineteisest erineda nagu öö ja päev ning mõnel juhul ei pruugi isegi aru saada, et jutt käib samast asjast. Nii kurviline ja mitmetahuline ajalugu just ongi. Eesti 11 000 aastat ajalugu on samuti täis hüppeid ja langusi ning võite ja kaotusi võib leida kõikidel tasanditel.

Tänavune uurimisteema võimaldab uurida pea kõike, sest igal ajaloolisel sündmusel on oma võitjad ja kaotajad või vähemalt tagajärjed, millest lõigatav kasu ei jaotu kunagi ühtlaselt.

Konkursil osalemiseks on määratud vanuseastmed: põhikool (5.–9. klass) ning gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate vanuseline ülempiir on 21. aastat. Uurimistööde kategoorias määrab žürii mõlemas vanuseastmes 3 rahalist peapreemiat ja raamatuauhinnad. Parimatel uurimistööde autoritel on võimalus osaleda rahvusvahelistes noortelaagrites (EUSTORY).

Uurimistöid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmete teadusasutuste esindajad. Hinnatakse uurimistöö originaalsust ja leidlikkust teema valikul ja avamisel, allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust, allikmaterjali originaalsust, materjali sidumise, üldistuste tegemise ning võrdlemise oskust, illustreeriva materjali põhjendatust, kasutatud allikate täpset loetelu ning töö ülesehitust ja vormistust. Lisaks žüriile jagavad eripreemiaid Eesti erinevad haridus- ja mäluasutused.

Õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlus on mõeldud õpilastele, eesmärgiga süvendada noortes huvi ajaloo vastu ning avardada nende silmaringi. Samuti teadvustada, jäädvustada ja hoida rahvuslikke väärtusi ning arendada õpilaste iseseisva uurimistöö oskusi.

Head Uudised GoodNews