1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. President kuulutas välja e-valimiste seaduse muudatused
President kuulutas välja e-valimiste seaduse muudatused

President kuulutas välja e-valimiste seaduse muudatused

President Alar Karis andis täna heakskiidu Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusele, mis puudutab e-hääletamise regulatsiooni.

Elektroonilise hääletamise toimimist sisuliselt ja tehniliselt nende muudatustega ei muudeta. Seadus ei täpsusta, millised on need tehnilised vahendid, millest võimaldatakse elektrooniliselt hääletada. Elektroonilisel hääletamisel nähakse ette valija isiku tuvastamise regulatsioon. Samuti luuakse õiguslik alus lisaks ID-kaardiga isiku tuvastamisele teiste e-identimise süsteemide kasutusele võtmiseks.

Elektroonilisel hääletamisel nähakse ette valija isiku tuvastamise regulatsioon.

Seadusega sätestatakse selgelt ka võimalus kasutada edaspidi valimistel m-hääletamist. Muudatuse kohaselt hindab tehniliste lahenduste sobivust Vabariigi Valimiskomisjoni enne iga valimist ning määratleb kasutatavad operatsioonisüsteemid oma otsusega.

Muudatuse kohaselt hindab tehniliste lahenduste sobivust Vabariigi Valimiskomisjoni enne iga valimist ning määratleb kasutatavad operatsioonisüsteemid oma otsusega.

Seadusega kõrvaldatakse viimastel valimistel e-hääletamise regulatsioonis ilmnenud kitsaskohad, millele on tähelepanu juhtinud Riigikohus. Õigusselguse huvides täiendati seaduses riigi valimisteenistuse ülesandeid ja vastutust valimistega seonduvate infosüsteemide arendamisel ja haldamisel, samuti rahastamist ning lisati võimalus kaasata infosüsteemide arendamisse, haldamisse ja küberturvalisuse tagamisse nii Riigi Infosüsteemide Amet kui ka teisi pädevaid asutusi ja isikuid.

Head Uudised GoodNews