1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. President kuulutas välja parimad uudissõnad
President kuulutas välja parimad uudissõnad

President kuulutas välja parimad uudissõnad

8. detsembril selgusid uudissõnakorje Sõnause parimad sõnad, milleks on asejäse, digikelts, iilitiivik, kõdusti, lamar, põimsus, rohepaplus ja töökaim. Kõige enam uusi vasteid pakuti sellistele rohesõnadele nagu kuivkäimlale, liginullenergiahoonele ja rohepöördele, kuid parimateks nii hindamiskomisjoni silmis kui rahvahääletusel valiti hoopis üldisemad olmesõnad.

Sõnause pidulikul lõpuüritusel ütles Eesti Vabariigi President Alar Karis, et eesti keel on oluline osa meie kultuurist ja identiteedist: “Keeleuuendused aitavad rikastada keelt ja annavad võimaluse väljendada uusi ideid või vaatenurki meie emakeeles. Uute sõnade nuputamine innustab meid ka loovalt mõtlema ja ennast väljendama.“

Eesti Vabariigi president Alar Karis ja Ingrid Imelik. Foto: Vabamu

Sõnause projektijuhi Ede Schank Tamkivi hinnangul oli seekordne sõnade saak mitmekesine ning uusi sõnu laekus lisaks oodatud rohesõnadele ka muudest eluvaldkondadest. “Paljud sõnameistrid pakkusid vasteid just Sõnause lehel olnud näidissõnadele, kuid nutikamad lahendused tundusid olevat varuks neil, kes pakkusid suupärasemaid sõnu enda isikliku kokkupuute pinnalt mõne nähtusega.”

Sõnausele laekus kokku 3350 uudissõna, millest 605 esitati klasside ja muude kollektiivide poolt. Laekunud sõnade hulgast tõstis hindamiskomisjon esile 57 parima kõla ja keelereeglitega sobivat uudissõna. Need sõnad läksid omakorda rahvahääletusele, kus sel korral üsna tasavägises võitluses jäi peale digikelts, mis sümboliseerib aja jooksul kogunenud digiprügi. “Sama sõna leidlikkust tõstis esile ka komisjon, kuna digiprügist on saanud meie elu kui ka maakoore paratamatu osa, mis võtab väga palju energiat,” ütles Schank Tamkivi.

Hindamiskomisjoni liikme, EKI koordineerija-terminoloogi Kairi Jansoni sõnul on Sõnaus ehe näide eestlaste loomevõimest ja oskusest oma keele rikkust ära kasutada. “Sel korral oli tore näha ka seda, et mõni osaleja lähenes lausa kogu mõistepesale ning tuletas ühest tüvest sõnu mitme omavahel seotud asja või tegevuse jaoks,” rõõmustas Janson.

Kõige usinama noortekollektiivi tiitli ja võimaluse külastada presidenti tema Kadrioru residentsis pälvis Jüri Gümnaasiumi 10. A klass tänu oma aktiivsele õpetajale Anneli Aasmäe-Penderile, kes edastas Sõnausele kokku tervelt 237 gümnasisti uudissõnad.

Head Uudised GoodNews