Avaleht Eesti elu Pühapäeval kogutakse Nõmmel ohtlikke jäätmeid
Pühapäeval kogutakse Nõmmel ohtlikke jäätmeid

Pühapäeval kogutakse Nõmmel ohtlikke jäätmeid

„Huvi jäätmete liigiti kogumise ja üleandmise vastu on järjest suurenenud ka Nõmme elanike seas. Inimeste keskkonnateadliku mõtteviisi üheks näitajaks on aktiivne osalemine ohtlike jäätmete kogumisringis,“ sõnas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

22. novembril toimuv ohtlike jäätmete kogumisring peatub tosinas punktis ja kokku kogutud ohtlikud jäätmed suunatakse edasi taaskasutuseks ning materjalidena ringlusesse.

„Nii saame anda oma panuse, et ümbritsev keskkond säiliks elukõlbulikuna ka järgmistele põlvkondadele ja ohtlikud jäätmed ei sattu olmejäätmete hulka või veel hullem metsa alla, loodusesse,“ rääkis Šillis. „Jäätmete mugavamaks üleandmiseks on sel aastal pikendatud vastuvõtuaegu.“

Nõmmel peatub kogumisringi auto kaheteistkümnes paigas, hõlmates suuremaid asumi- või sõlmpunkte.

2020 aasta sügisel oodatakse kogumisringidele üle andma järgmisi majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jmt); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.

Sarnaselt eelmisele aastale korraldab Tallinna Ettevõtlusamet üle-linnalist ohtlike jäätmete kogumisringe ka sel aastal kahel korral – kevadel ja sügisel. Kevadel koguti üle Tallinna toimunud kaheksal ringil kokku ohtlike jäätmeid 27 785 kg. Sellest kogusest kõige suurema osakaalu andsid värvi- ja lakijäätmed, mida koguti 15 432 kg ning elektroonikajäätmed 3 649 kg.

Kogumisringide teenust pakub avatud hankemenetluse raames sõlmitud lepingu alusel AS Epler & Lorenz, kellel on pikaajaline kogemus ning kes ka ise ohtlike jäätmeid käitleb.

Nõmme linnaosa pühapäev, 22.11.2020

10.00-10.30 Paplite pst 2a kõrval (Laagri jaam)

10.40-11.10 Kalda 16

11.20-11.50 Trummi 16b (Europagari ees)

12.00-12.30 Jaama 2 (Nõmme keskuse Comarketi parklas)

12.40-13.10 Hiiu staadioni parklas (Harku 62)

13.20-13.50 Pärnu mnt 325a (Krooning tankla kõrval)

14.00-14.30 Ilmarise 4 (Ilmarise poe ees)

14.40-15.10 Valdeku 13 (Nõmme linnaosavalitsuse ees)

15.20-15.50 Männiku tee 100 (Pihlaka Rimi parklas)

16.00-16.30 Piibri 12

16.40-17.10 Saeveski/Pedaja ristmikul

17.20-17.50 Pärnu mnt 240 Tööriistamarketi parklas (Selveri taga)