Home Eesti elu PUTUKAVÄIL TALLINNAS I Rajatav Putukaväil on osa Tallinna kui Euroopa Rohelise Pealinna finalisti visioonist
PUTUKAVÄIL TALLINNAS I Rajatav Putukaväil on osa Tallinna kui Euroopa Rohelise Pealinna finalisti visioonist

PUTUKAVÄIL TALLINNAS I Rajatav Putukaväil on osa Tallinna kui Euroopa Rohelise Pealinna finalisti visioonist

Täna tutvustati Põhja-Tallinnas Putukaväila, mille lahutamatuks osaks on loodav avaliku ruumi lahendus. Putukaväil kulgeb Kopli kaubajaamast Stroomi rannani ja on üks osa läbi linna kulgevast ökoloogilisest liigirikkast rohekoridorist.

“Putukaväil on kontseptsioon, millega Tallinn on eeskujuks kogu Eestile ja Euroopale,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart. „Bioloogiline mitmekesisus on kliimamuutuste mõju tõttu ohus, liigid kaovad ning eriti halvas seisus on putukad. Linnad on muutumas omamoodi putukate pelgupaigaks ning just seetõttu võtame ka siin, Tallinnas, liigirikkuse säilitamise eritähelepanu alla.“

Planeeritav koridor ühendab erinevaid linnaosi, naabruskondi, erinevaid hoonestusalasid ning väärtuslikke rohealasid. Suuresti on tulevase Putukaväila ala praegu õhuliinide all. Sealsed kõrgepingeliinid asendatakse maakaabliga, mis laiendab ala kasutusvõimalusi – näiteks roheala muutumisel lineaarpargiks.

Kopli kaubajaama osatähtsus väheneb. Sinna luuakse uued pargi- ja rohealad, mitmekülgne avalik ruum ning ohutu liikumiskeskkond toovad linnaruumi aktiivselt kasutama ka lapsed ja seeniorid. Pelguranna ühendust kesklinnaga parandab oluliselt visioneeritav Pelguranna trammiliin.

Eelmise aasta suvel uurisid putuka- ja taimeteadlased ka liikide levikut alal. Putukaväila piirkonna eriline väärtus seisneb haruldaste liikide kohalolus, näiteks on seal leidnud kodu enam kui 20 päevaliblika- ja üle 10 kimalaseliigi. Suurem osa kimalaste liikidest on Eestis looduskaitse all.

“Tallinnal on, mida Euroopaga jagada. Meie linn on valmis Euroopa Rohelise Pealinna väärtuste kandjaks olema. Just sellised projektid on eeskuju heaks näiteks. Tallinn on kindlalt keskkonnasõbralikul teel ning me jätkame sel kursil“.

Värskelt valminud tulevase lineaarpargi maastikuarhitektuurne eskiisprojekti lahenduses pakutakse ka lineaarpargi valgustuse, inventari, tegevusalade ja haljastuse tervikkontseptsioon.

Tallinn on 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna finalist.

Putukaväila kohta saab lugeda siit.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *