1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Rahanduskomisjon algatab tulumaksuseaduse muutmise Ukraina toetuste kohta
Rahanduskomisjon algatab tulumaksuseaduse muutmise Ukraina toetuste kohta

Rahanduskomisjon algatab tulumaksuseaduse muutmise Ukraina toetuste kohta

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas algatada tulumaksuseaduse muutmise, millega muudetakse füüsilise isiku maksustatavast tulust koolituskulude mahaarvamise tingimusi ja pikendatakse tulumaksuvabade annetuste ja kingituste tegemise võimalust Ukraina abistamiseks.

Rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni sõnul soodustab muudatus huvihariduse andmist. „Eelnõu pikendab noorte huviharidusega seotud kulude mahaarvamise õigust õppijate puhul kuni põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppe tasemeõppe lõppemiseni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni,“ selgitas Akkermann. Ta toonitas, et seni sai neid koolituste kulusid maha arvata kuni 18 aastaseks saamiseni. „Lisaks pikendatakse eelnõuga aasta võrra tulumaksuvabade annetuste ja kingituste tegemise võimalust Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamise eesmärgil ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks,“ ütles Akkermann.  Ta lisas, et annetuste tulumaksuvabastus kehtib seni nimekirja kantud juriidilistele isikutele, millest on välja arvatud MTÜ Slava Ukraini.

Õigusselguse huvides täpsustatakse eelnõuga ka investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadavatest väljamaksetest varem tasutud kindlustusmaksete maha arvamise tingimusi.

Head Uudised GoodNews