1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. RAHATARKUS I Keskerakond: hariduses tuleb suuremat rõhku panna finantskirjaoskusele
RAHATARKUS I Keskerakond: hariduses tuleb suuremat rõhku panna finantskirjaoskusele

RAHATARKUS I Keskerakond: hariduses tuleb suuremat rõhku panna finantskirjaoskusele

Keskerakond näeb oma valimisplatvormis ette muu hulgas isamaalise kasvatuse suurendamist haridusprogrammis, aga ka riigi tuge juhilubade soetamisel ja suuremat tähelepanu vaimse tervise probleemidele noorte seas.

Foto: Pixabay

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi sõnas, et Eesti haridus on tipptasemel ning seda tuleb tipus ka hoida. Siiski on kohti, millele tuleks enam tähelepanu pöörata, et noored oleksid tööturul tulevikus konkurentsivõimelisemad. „Juba täna tuleks koolides laiendada tehnoloogia-, robootika- ja programmeerimisõpet ning panustada IT-vahendite ostmisesse nii õpilastele kasutamiseks kui ka õpetajatele,“ sõnas Hanimägi.

Ta lisas, et enam tuleb panustada ka isamaalisesse kasvatusse ja riigikaitseõpetusele tuleb tänases olukorras panna enam rõhku. „Olulise vajakajäämisena näeme finantskirjaoskust. Seda, kuidas investeerida, rahaga ümber käia ja oma vara kasvatada, tuleks rohkem õpetada. Juba väikesel muutusel võib tulevikus olla suur mõju kogu ühiskonnale, kui meil on rohkem endaga hästi hakkama saavaid elanikke,“ selgitas Hanimägi.

Haridusprogrammis on eraldi välja toodud ka noortele autojuhiloa võimaldamine. Hanimägi sõnas, et positiivsed muutused on ühiskonnas juba toimumas ning igaühe unistuseks pole enda auto omamine ja see pole enam ka vajadus, kuid auto juhtimise oskus võiks kõigil olla sõltumata vanemate rahakoti paksusest. „Oskus sõidukit turvaliselt juhtida on elus ja tööotsingutel tihtipeale siiski äärmiselt oluline. Seetõttu peame vajalikuks, et koolilõpetajal oleks võimalus saada riigi toetusega B-kategooria autojuhiload. See ei tähenda, et juhilubadega kaasneb automaatselt ka oma auto.”

Olulisena tõi Hanimägi välja ka suurema tähelepanu pööramise noorte vaimsele tervisele ja eelkõige ennetavale tööle. Ta lisas, et oluline on tõsta inimeste teadlikkust, lisaks tuleb tagada vajalike tugiteenuste kättesaadavus, rahastus ja kvaliteet. Paraku on juba päris väikeste laste seas murettekitavaid tendentse, mis seotud vaimse tervisega ja erineval viisil puutuvad Eestimaa pered nendega järjest enam kokku.

„Igapäevane avatus maailmale läbi sotsiaalmeedia kipub neid muresid vaid võimendavat. Haiget saab teha ka sõnadega ning seetõttu on oluline edendada koostöös lapsevanemate ja õpetajatega põhihariduse raames sotsiaalmeedias käitumise norme. Kaitsta tuleb iga lapse identiteeti ja vältida virtuaalkiusamist,” rõhutas Hanimägi.

Head Uudised GoodNews