Avaleht Eesti elu Rahvarinde muuseum liitub Tallinna Lauluväljakuga
Rahvarinde muuseum liitub Tallinna Lauluväljakuga

Rahvarinde muuseum liitub Tallinna Lauluväljakuga

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule eelnõu, millega otsustakse Rahvarinde muuseumi ülesannete ja vara üleandmine sihtasutusele Tallinna Lauluväljak.

Eelnõu käsitleb seni Kesklinna valitsuse hallatava asutuse Kesklinna Vaba Aja Keskus struktuuriüksusena tegutsenud Rahvarinde muuseumi kontseptsiooni uuendamist ja Tallinna Lauluväljakuga liitmist. Ühine ekspositsioon on kavas pühendada laulva revolutsiooni, Eestimaa Rahvarinde ja Tallinna lauluväljaku ajaloole ning avada sihtasutuse Tallinna Lauluväljak külastuskeskusena.

„Nii Rahvarinde muuseumi kui lauluväljaku sisulise arengu huvides on minna edasi koos ja uuenenud kontseptsiooniga. Mõlema asutuse eesmärk on tutvustada Eesti lähiajalugu, kuid seni on killustatud ressursside tõttu saanud seda teha ebajärjekindlalt,“ selgitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Nüüd on kavas ühendada nii teemad kui organisatsioonid laululava ruumidesse rajatavas püsiekspositsioonis. Uue külastuskeskuse avamine just lauluväljakul on kooskõlas selle koha tähenduse ja seal lähiajaloos toimunud sündmustega. Rahvarinde muuseum jõuab nüüd justkui oma koju, kus on tema parim koht.“

Rahvarinde muuseumi funktsioonid ja vara antakse SA-le Tallinna Lauluväljak üle 1. jaanuariks 2021. Sihtasutusele nähakse tuleva aasta linnaeelarves ette 250 000 eurot külastuskeskuse esimese etapi rajamiseks.

„Uue ekspositsiooni idee on pakkuda külastajatele harivat ja elamuslikku ajaveetmise võimalust looduskaunil alal, mis on ühtlasi eesti kultuuri maamärk ja laulva revolutsiooni häll,“ rõhutas Rahvarinde muuseumi juhataja Helen Lausma-Saar. „Avarad ruumid lubavad laiendada ajaloo tutvustamist ja ürituste korraldamist, märgatavalt paranevad ka töötingimused.“

Rahvarinde muuseumi põhitegevus on koguda ja populariseerida Eestimaa Rahvarinde ja vabadusliikumise ajalugu, korraldades temaatilisi näitusi, haridusprogramme ja üritusi lähiajaloo teemadel. Muuseum avati 1. oktoobril 2013 Vabaduse väljaku maa-alustes ruumides, kus puudus võimalus ekspositsiooni ajakohastada.

Pärast linnavolikogu otsuse vastuvõtmist muudab linnavalitsus sellest lähtudes Kesklinna Vaba Aja Keskuse põhimäärust ning muudatusi on kavas arvestada linna 2021. aasta eelarves.