Home Eesti elu Rändestatistika 2021: Eestisse pöördub tagasi rohkem eestlasi, kui siit lahkub
Rändestatistika 2021: Eestisse pöördub tagasi rohkem eestlasi, kui siit lahkub

Rändestatistika 2021: Eestisse pöördub tagasi rohkem eestlasi, kui siit lahkub

Neljandat korda ilmunud rändestatistika ülevaade võtab kokku viimase viie aasta rändevaldkonna näitajad erinevatel teemadel näiteks kes ja mis põhjustel asusid Eestisse elama, kuhu piirkondadesse, millised on peamised rändeliigid ja palju muud. Sel aastal lisandusid teemadena ebaseaduslik ränne ja väliseestlaste ülevaade.

„Rändestatistika aitab meil paremini mõista Eesti rändepoliitikas toimuvat. 2021. aasta kokkuvõte näitab, et üha enam inimesi asub Eestisse elama, töötama või õppima, kui siit lahkub. Tulijate hulgas on ka palju Eesti kodanikke, kes siia tagasi pöörduvad. Kultuuriministeeriumi seisukohalt on väga oluline, et pöörame tähelepanu erinevatele rändeliikidele ning aitame siia pikemalt jääjatel kiirelt kohaneda ning iseseisvalt ühiskonnas hakkama saada,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.

„Rändestatistika ülevaade reflekteerib selgelt, kuidas on ränne mõjutatud ühiskonnas toimuvatest muudatustest. Nii on olnud olulisemad mõjutajad näiteks Covid-19 tulenevad reisipiirangud või rändekriisid kolmandates riikides. Aga mõjutajateks on ka meie enda seadusemuudatused, näiteks muudatused töörände regulatsioonis. Perioodiliselt ilmuv rändestatistika võimaldab meil muutuvaid rändetrende analüüsida ning vajadusel uusi poliitikamuudatusi planeerida,“ ütles Eike Luik Eesti Rändevõrgustiku kontaktpunktist.

Erinevate valdkondade statistika koondülevaade on abivahend kohanemise ja lõimumise valdkonna teenuste arendamiseks ja paremaks sihistamiseks. Lisaks aitab erinevate perioodide ülevaade mõista rändevaldkonda mõjutavaid tegureid ja luua tervikvaade reaalsest olukorrast.