Avaleht Tunnustus Regionaalhaigla võitis aasta kommunikatsiooniteo Grand Prix’
Regionaalhaigla võitis aasta kommunikatsiooniteo Grand Prix’

Regionaalhaigla võitis aasta kommunikatsiooniteo Grand Prix’

Eesti Kommunikatsioonijuhtide Liidu aasta kommunikatsiooniteo konkursil pälvis Põhja-Eesti Regionaalhaigla nii Grand Prix’ kui ka avaliku sektori kategooria auhinna.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2020. aasta Covid-19 kommunikatsioon oli hea näide sellest, kuidas üks avaliku sektori organisatsioon panustab kommunikatsioonivallas rohkem, kui temalt oodata võiks.

“2020. aasta kevadtalvel koroonakriisi puhkedes polnud ei terviseameti ega valitsuse kriisikommunikatsioon vajalikul tasemel. PERH otsustas selles olukorras võtta oma tipparstide autoriteedil põhineva rahvatervise eestkõneleja rolli ühiskonnas. Organisatsioon tahtis ja suutis läbi pandeemia jagada teaduspõhiseid praktilisi soovitusi, olla arvamusliider ja tavainimesele arusaadavas keeles selgitada kõiki Covid-19 ravi, ennetuse ja ühiskonnaelu korraldusega seotud küsimusi nii massimeedias kui ka erinevates, ka spetsiaalselt pandeemia puhuks loodud omakanalites,“ selgitas žürii esimees Margus Mets.

Sisekommunikatsiooni kategooria võitja oli maksu- ja tolliameti projekt “Koroonakriisaegne sisekommunikatsioon EMTA-s”.

Žürii hinnangul oli tegu hästi läbimõeldud ja kvaliteetselt teostatud tulemusliku projektiga, mis uues olukorras aitas nii kodukontori- kui ka eesliinitöötajail korraldada nii kriisikommunikatsiooni, organisatsioonisisest infovahetust, motivatsioonimükse kui ka koolitust ja sotsiaalset suhtlust. Projekt kaasas ühtviisi edukalt Narva ja Luhamaa piirivalvet kui ka Tallinna kontori töötajaid ning panustas inimeste töömotivatsiooni ja rahulolusse, mis hoolimata kriisiajast tegi märkimisväärse kasvu.

Keskkonnateadliku kommunikatsiooni auhinnaga otsustas žürii tunnustada Telia projekti „Digitaalne koristuspäev“.

Žürii hinnangul tabas projekt hästi nii sotsiaalset närvi kui ka kasutab ära telekomiettevõtte potentsiaali jõuda klientideni, partneriteni ja laiema avalikkuseni, selgitamaks digitaalreostuse mõistet ja algatamaks reaalset isiklikku käitumismuutust digiprügi tekitamisel.

Erasektori kommunikatsiooni kategoorias tunnistati võitjaks Agenda PR-i töö „Spioonipõneviku „O2“ kommunikatsioon“.

„”O2″ näol on tegu pikaajalise, mahuka ja oskuslikult erinevaid kommunikatsioonivõimalusi ja kanaleid kombineerinud projektiga, mida kommunikatsiooniauhinnaga pärjates tunnustab žürii ka projekti kui ühte eeskujulikku näidet, kuidas Eesti filmiklaster järjest teadlikumalt ja professionaalsemalt tegeleb oma loomingu ja projektide kommunikatsiooniga, hoides üha paremini sidet avalikkuse ja kultuuritarbijatega,“ selgitas Margus Mets.

Mittetulundussektori võitjaks tunnistati Katri Lingi ja Tiina Rekandi eestveetud kodanikualgatuse projekt „500 kleiti“.

Žürii hinnangul on tegu siira, hästi läbimõeldud ja professionaalselt teostatud annetuskampaaniaga. „”500 kleidi” projekti saab tuua eeskujuks kõigile oma sõnumit levitada soovijaile – hea idee ja kommunikatsioonialaste teadmistega on võimalik üleriiklikku ja laiade massideni jõudvat tulemuslikku kommunikatsioonikampaaniat korraldada ka ilma selleks eelarvet omamata,“ ütles Margus Mets.

Konkursitöid hindas žürii koosseisus Margus Mets, Indrek Raudjalg, Aive Hiiepuu, Aune Past, Annela Laaneots, Krista Must, Kaja Sepp, Mari-Liis Kitter ja Hando Sinisalu.