Home Eesti elu Reinsalu: teaduskokkulepe ja Kolme mere algatus on praktilised näited üha mitmekesisemast koostööst USAga
Reinsalu: teaduskokkulepe ja Kolme mere algatus on praktilised näited üha mitmekesisemast koostööst USAga

Reinsalu: teaduskokkulepe ja Kolme mere algatus on praktilised näited üha mitmekesisemast koostööst USAga

Täna allkirjastasid välisminister Reinsalu ja Ameerika Ühendriikide välisministri asetäitja majandusküsimustes Keith Krach Eesti-USA teaduslepet pikendava kokkuleppe. Samuti arutasid osapooled täna toimuva Kolme mere tippkohtumise ja veebifoorumiga kaasnevaid uusi võimalusi.

Välisminister Reinsalu sõnul hindab Eesti kõrgelt Ameerika Ühendriikide valmidust arendada meiega koostööd teaduse ja tehnoloogia valdkonnas. „Sellisel Eesti ja USA vahelisel koostööl on suur potentsiaal, kuid seda ei ole meie kahepoolsetes suhetes veel täiel määral kasutatud. Asjaolu, et kokkulepitud koostöövaldkondadesse on lisatud sellised digiteemad nagu küberturvalisus, tehisintellekt, finantstehnoloogia ja digivalitsemine, annab vastastikustele tegevustele hoogu. Eestil on tänu kogemustele ja teadustööle digiühiskonna arendamise vallas palju jagada, USA aga on teaduse ja tehnoloogia alal üks juhtivaid riike maailmas. Üheskoos digiteemade arendamine on ülimalt tähtis,“ selgitas Reinsalu.

USA välisministri asetäitja Krach rõhutas lepingu olulisust: „Eesti digitaalne majandus on kadestamisväärsel positsioonil terves maailmas. Ettevõtlik vaim ja kõrgtehnoloogiline DNA teevad Eestist Ameerika Ühendriikide jaoks teaduses ja tehnoloogias ideaalse koostööpartneri, seda eriti praegusel kiirete muutuste ajastul. Tänane leping on otsustava tähtsusega nii pandeemia võitmisel kui ka paljude majandus- ja julgeolekuküsimuste lahendamisel. Hindame ka Eesti juhtrolli varajasel liitumisel initsiatiividega Clean Network ja Blue Dot Network. Olen kindel et USA ja e-Eesti jaoks on parim alles ees.”

Pärast allkirjastamistseremooniat arutati lõunakohtumisel Kolme mere algatuse tulevikku. „Strateegiline partnerlus Eesti ja USA vahel on kindel ning suur heameel on tõdeda, et lisaks tihedale koostööle julgeolekuküsimustes on suhtlus üha mitmekesisemaks läinud. Kolme mere algatus on meie ja USA majandusliku suhte konkreetne väljund ning tänane tippkohtumine näitab, et see pakatab energiast,“ ütles Reinsalu.

Samuti andis Reinsalu Keith Krachile üle e-residentsuse digi-ID. „Keith Krach on tõeline Eesti sõber ja tulihingeline e-Eesti austaja. Soovime digikoostööd meie kahe riigi vahel veelgi kasvatada,“ sõnas välisminister.

Ameerika Ühendriikide asevälisminister majandusküsimustes Keith Krach viibib Eestis Kolme mere tippkohtumise ja veebifoorumi raames, kus ta osaleb arutelul „Smart Money“ ning vestlusel demokraatia ja ühendatuse teemal. Kõik huvilised saavad veebifoorumit jälgida Kl 14.15–19 aadressil 3seas.eu/live.

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *