1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Riigikogu Eesti-Ukraina sõprusrühma avaldus: Krimmi ei tohi unustada
Riigikogu Eesti-Ukraina sõprusrühma avaldus: Krimmi ei tohi unustada

Riigikogu Eesti-Ukraina sõprusrühma avaldus: Krimmi ei tohi unustada

Eesti parlamendi Riigikogu Eesti-Ukraina sõprusrühm avaldab heameelt Ukraina algatuse üle luua Krimmi Platvorm (ja selle parlamentaarne mõõde), mille strateegiline lõppeesmärk on kindlustada Krimmi okupeerimise lõpetamine, ja väljendab sellele oma kõige tugevamat toetust.

Loodame siiralt, et algatusest saab sarnaseid seisukohti jagavate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning demokraatliku üldsuse jaoks võimalus platvormile oma toetust avaldada, eriti pidades silmas 23. augustil 2021 Ukrainas Kiievis toimuvat esimest Krimmi Platvormi tippkohtumist.

Usume, et rahvusvaheline üldsus peaks Krimmi olukorda tähelepanu keskpunktis hoidma ning et tasakaalustatud piirkondliku julgeoleku ja Ukraina territoriaalse terviklikkuse tagamist tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides tuleb pidada kõrgeima tähtsusega küsimuseks.

Riigikogu Eesti-Ukraina sõprusrühm mõistab jätkuvalt hukka Krimmi ebaseadusliku annekteerimise, inimõiguste rikkumised, eelkõige vähemusrahvuste rõhumise ja krimmitatarlaste rassilise diskrimineerimise, ning rahvusvahelise õiguse eiramise Venemaa Föderatsiooni poolt.

Kinnitame taas oma vankumatut toetust Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele puutumatusele ning tema kindlale tahtele saavutada konflikti rahumeelne lahendamine.

Kaasamise parimaks korraldamiseks otsustas Eesti-Ukraina sõprusrühm olla Krimmi Platvormi parlamentaarse mõõtme kontaktpunkt.

Samuti õnnitleme kogu südamest Ukraina rahvast Ukraina iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmise 30. aastapäeva puhul.

Avaldusele on alla kirjutanud Mati Raidma, Tarmo Kruusimäe, Ants Laaneots, Merry Aart, Madis Milling, Tarmo Tamm, Raivo Tamm, Aivar Sõerd, Sven Sester, Andrus Seeme, Valdo Randpere, Paul Puustusmaa, Marko Mihkelson, Annely Akkermann, Mihhail Lotman, Leo Kunnas, Uno Kaskpeit, Ruuben Kaalep, Jüri Jaanson, Riho Breivel, Yoko Alender ja Vilja Toomast.

Head Uudised GoodNews