1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. Riigikogu tegi avalduse Iisraeli rahva ja riigi toetuseks
Riigikogu tegi avalduse Iisraeli rahva ja riigi toetuseks

Riigikogu tegi avalduse Iisraeli rahva ja riigi toetuseks

Riigikogu võttis täna 78 häälega vastu avalduse, kus mõistab hukka Hamasi terrorirünnakud ja Hamasi poolt Iisraeli vastu alustatud sõja.

Riigikogu märgib avalduses, et tsiviilisikute mõrvamisele, pantvangide võtmisele ja tsiviilobjektide ründamisele ei saa olla mitte mingit õigustust, ning rõhutab, et Nürnbergi harta järgi on rahvusvahelisi lepinguid, kokkuleppeid ja lubadusi rikkuva sõja kavandamine, ettevalmistamine, alustamine või pidamine kuritegu rahu vastu.

Riigikogu avaldab Iisraeli riigile, rahvale ja terrorirünnakus hukkunute omastele kaastunnet ning tunnustab pantvangide vabastamiseks tehtud jõupingutusi, mille tulemusel on osa pantvange õnnestunud vabastada. Samuti kinnitab parlament, et Iisraeli riigil on õigus ja kohustus ennast kaitsta kuni Hamasi terrorirünnakute lõppemise, kõigi pantvangide vabastamise ning 7. oktoobri veresauna kavandajate ja läbiviijate tabamiseni, et terror Iisraeli ja tema rahva vastu ei korduks.

Riigikogu avaldab lootust, et Iisrael saavutab sõjalistes ja terrorismivastastes tegevustes Gaza sektoris kiiret edu, ning märgib, et nii Iisraeli tuleviku kui ka piirkonna rahu huvides on äärmiselt oluline vältida käimasolevates tegevustes tsiviilohvreid ja järgida üldist rahvusvahelist humanitaarõigust. Avalduse kohaselt taunib parlament igasugust vägivalda tsiviilelanike suhtes ükskõik kelle poolt ja ükskõik millistele õigustustele tuginedes ning kutsub Iisraeli valitsust ja kõiki konflikti osapooli üles tegema kõik endast oleneva Gaza sektori humanitaarkriisi leevendamiseks.

Riigikogu avaldab ka muret Euroopas ja mujal Eesti liitlasriikides, aga eriti Lähis-Idas ja Venemaal viimastel kuudel aset leidnud antisemiitlike rünnakute ja meeleavalduste pärast ning kinnitab, et Eesti riik ei talu vähimatki terrorismi õigustamist, antisemitismi ilminguid ega viha õhutamist usutunnistuse alusel. „Riigikogu avaldab lootust, et Iisraeli sõjalised enesekaitsetegevused Hamasi vastu saavutavad rahvusvahelistes lepingutes korduvalt kohustuseks võetud eesmärgi: surveavaldustest, repressioonidest ja vägivallavast vaba keskkonna loomise rahuläbirääkimisteks Iisraeli riigi ja Palestiina rahva legitiimsete esindajate vahel,“ seisab avalduses.

  • Riigikogu 65 liiget esitasid Riigikogu avalduse eelnõu „Iisraeli rahva ja riigi toetuseks“ (355 AE) menetlusse eelmisel neljapäeval.
Monika Kuzmina Hea sõna saadik, GoodNews looja ja meediapartner