Avaleht Eesti elu Riik aitab vanglast vabanenud elujärjele
Riik aitab vanglast vabanenud elujärjele

Riik aitab vanglast vabanenud elujärjele

Vanglast vabanenud inimesed hakkavad Harjumaal, Pärnus ja Haapsalus saama kolme aasta jooksul ajutist majutusteenust koos nõustamisega, et nad jõuaksid paremini tööturule ja seeläbi väheneks korduvkuritegevus.

Hankelepingud sõlmiti 30. septembrini 2022 MTÜ-ga Lootuse Küla, kellel on 10 majutuskohta Laitses, ja MTÜ-ga Samaaria Eesti Misjon, kellel on 15 majutuskohta Haapsalus ja Pärnus.

„Justiitsministeeriumi prioriteediks on korduvkuritegevuse vähendamine, mis on üks olulisemaid teemasid ka kriminaalpoliitika põhialuste 2030 eelnõus. Kõige tõhusam vahend selleks on pakkuda vanglast vabanenule ajutist majutusteenust nõustamisega. Nimelt on kõige suurem risk uut kuritegu toime panna just esimese aasta jooksul peale vabanemist, mistõttu tuleb nende inimestega tegeleda kohe peale vabanemist, mitte oodata, kuni nad ringkäigul tagasi vanglasse satuvad,“ ütles kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.

Ministeeriumi eesmärk on suurendada vanglast vabanejate osalust tööturul, sotsiaalteenustel ja hariduses ning vähendada nende retsidiivsust. Tänu majutusteenusele on ministeerium teinud edusamme. „Näiteks aastatel 2015-2018 said majutusteenust 129 vanglast vabanenut. Peale teenuse saamist oli neist tööturul 72% ja nende korduvkuritegevuse näitaja 35%, mis on majutusteenuseta vabanejate keskmisest 9% madalam,“ märkis Solodov.

Korduvkuritegevuse vähendamise üks oluline võti on õigusrikkujatele õiguskuuleka elu õpetamine, mida saab teha läbi majutuskoha ja sellega kaasuvate teenuste. „Vanglast vabanenutel pole tihtipeale elu- ega töökohta ja neil puudub tugivõrgustik. Vabanemisel ei piisa vaid voodikoha pakkumisest. Paralleelselt on vaja õiguskuulekust mõjutavaid teenuseid, sh sotsiaal- ja võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine ja töötamine,“ selgitas Solodov.