Avaleht Eesti elu Sel aastal on Tallinna linnavolikogus keskseks märksõnaks olnud “keskkonnahoid”
Sel aastal on Tallinna linnavolikogus keskseks märksõnaks olnud “keskkonnahoid”

Sel aastal on Tallinna linnavolikogus keskseks märksõnaks olnud “keskkonnahoid”

Neljapäeval, 12. detsembril algab Tallinna linnavolikogus selle aasta viimane istung. Traditsiooniliselt ootavad linnavolinikud istungi alguses jõuluvana. Aasta viimase istungi kõige olulisem päevakorrapunkt on 2020. aasta Tallinna eelarve teine lugemine.

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul on tänavuse aasta üheks keskseks märksõnaks olnud “keskkonnahoid”. „Volikogu otsustas märtsis muuta avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korda, mille kohaselt ei tohi linna avalikel üritustel alates selle aasta 1. oktoobrist kasutada ühekordseid nõusid. Sellele järgnes aprillis Tallinna linna liitumise heakskiitmine linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 eesmärgiga muuta Tallinn aastaks 2050 süsinikuneutraalseks. Augustis muutis volikogu Tallinna jäätmehoolduseeskirja. Samuti kiideti heaks, et linn osaleb projektis „Ökosaared – Urban Eco Islands“, kus Tallinna poolt Aegna saar ja Helsingi Vasikkasaari kujuneksid säästva loodusturismi sihtkohtadeks,“ rääkis volikogu esimees.

„Ka novembris toimunud Tallinna visioonikonverents keskendus keskkonnatemaatikale ja kandis tänavu pealkirja „Keskkonnateadlik Tallinn – eesmärk, mitte loosung“,“ lisas Terik.

Tavapäraselt on teine suurem valdkond olnud planeeringud. Suurematest planeeringutest algatati sel aastal Tallinna Vanasadama ja selle lähialade detailplaneeringud. Siia alla kuuluvad A- ja D-reisiterminali ala, kruiisiterminal, samuti hõlmab see rannapromenaadi ja Admiraliteedi basseini ümbrust.

Sügisel korrastati mitmete toetuste maksmise korda. Näiteks liideti ühte määrusesse korteriühistutele suunatud toetused (hõlmab „Hoovid korda!“, „Roheline õu“ ja „Fassaadid korda!“ projekte ning majade rõdude kordategemist ja tuleohutustoetust). Lisaks muudeti nn universaaltoetuste maksmise korda (sünnitoetused, ranitsatoetus jm).

Sel aastal on toimunud 20 linnavolikoguistungit, menetletud on 201 eelnõu, vastu võetud 154 otsust ja 23 määrust, esitatud 140 arupärimist. Kõikidel sellel aastal toimunud istungitel on osalenud 23 volikogu liiget. Kõige aktiivsemad Tallinna linnavolikogu liikmed (kõned, sõnavõtud, küsimused) on olnud Mart Luik, Kristen Michal, Mart Kallas, Priidu Pärna, Siim Tuisk, Ülle Rajasalu, Leonid Mihhailov, Enno Tamm ja Maksim Volkov.

10. detsembril avati linnavolikogu hoones (Vana-Viru 12) pealinna koolinoorte fotokonkursi „Loodusmatk Tallinna linnas“ fotode näitus, mis jääb avatuks veebruari lõpuni.

Tallinna linnavolikogu ootab kõiki linlasi esmaspäeval, 16. detsembril Jaani kirikusse tasuta jõulukontserdile, kus esinevad Marianne Leibur, Silver Laas, Raivo Tafenau ansambel ja keelpillikvartett.