1. Avaleht
  2. Haridus
  3. SKYPE JA HITSA TOETAVAD! Avatakse konkurss välisõpingute magistristipendiumitele
SKYPE JA HITSA TOETAVAD! Avatakse konkurss välisõpingute magistristipendiumitele

SKYPE JA HITSA TOETAVAD! Avatakse konkurss välisõpingute magistristipendiumitele

OLYMPUS DIGITAL CAMERASkype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuulutavad välja konkursi Skype’i välisõpingute magistristipendiumitele, millele saavad kandideerida reaalvaldkonna tudengid. Esmakordselt antakse välja kolm stipendiumi, mille fond on 19 200 eurot.

Skype’i välisõpingute magistristipendiumid on mõeldud kolme üliõpilase magistriõpingute toetamiseks väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalteaduste valdkonnas.
Stipendiumite eesmärk on edendada teadmussiiret reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, populariseerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasid ning suurendada magistriõppe kättesaadavust Eesti magistrantidele välismaal. „Stipendiumiga soovime ennekõike toetada just nende noorte haridusteed, kel ilma olulise toetuseta jääksid õpingud planeeritud välisülikoolis katki, kuid kelle tulevikueesmärgid on tugevalt seotud nii valitud eriala kui Eesti ühiskonnaga,“ ütles HITSA IT Akadeemia programmijuht Marily Hendrikson.

Esimest korda antakse välja kolm välisõpingute stipendiumi. „Kuna konkurss ühele välisõpingute magistristipendiumile on tulenevalt väga heade kandidaatide suurest arvust läinud aasta-aastalt tihedamaks, siis otsustati suurendada ka stipendiumite arvu,“ lisas Hendrikson.
Ühe stipendiumi suurus on 6400 eurot. Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks, perioodiks on 2015/2016 õppeaasta. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused.

Stipendiumi taotlemise tingimustega saab lähemalt tutvuda HITSA kodulehel. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuni 2015.

Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson, ning kus koguti osalejatelt esimene panus tulevasse stipendiumifondi. Stipendiumi annavad välja Skype Eesti ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus IT Akadeemia programmi raames.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm valdkonna jaoks vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ning IKT hariduse pakkumise arendamiseks Eesti- ja välistudengitele. IT Akadeemia programmi vahenditest finantseeritakse õppekvaliteedi parandamise meetmeid, makstakse tudengitele stipendiume ning viiakse läbi rahvusvahelist turundustegevust. IT Akadeemia programmi haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Head Uudised GoodNews