1. Avaleht
  2. Ukraina rahva toetuseks
  3. Slava Ukraini juhatus ja nõuandev kogu võtsid kokku esimese tegevusaasta
Slava Ukraini juhatus ja nõuandev kogu võtsid kokku esimese tegevusaasta

Slava Ukraini juhatus ja nõuandev kogu võtsid kokku esimese tegevusaasta

Ukraina rahvani ligi nelja miljoni euro väärtuses abi vahendanud MTÜ Slava Ukraini nõuandev kogu ja juhatus võtsid sel nädalal kokku oma tegevuse esimese aasta. Tegevuse mahu ja Ukraina partnerite olulise kasvu tõttu otsustati ühingu juhtimisse kaasata rohkem eksperte, kokku kutsuda ühingu üldkoosolek ja tellida finants audit ning revisjon, et muuhulgas jõuda selgusele kahe omavahel seotud Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses.

07. märtsil täitus MTÜ Slava Ukraini tegevusest täpselt aasta. Kokku on tänaseks saanud sõjaväelise esmaabi koolitust 4797 inimest. Ukrainasse on viidud üle 100 erineva sõiduki, millest enamus on meditsiinilise evakuatsiooni funktsiooniga. Projekti “1000 kangelast lumes” raames varustati Ukraina kaitseväelasi talveriiete komplektidega. Projekti “Lootuse jõulud” raames on Ida-Ukraina tsiviilelanikkonnale jaotatud üle 18 000 abipaki. Saadetud on üle 160 drooni. Eestis on tehtud koostööd väga paljude erinevate organisatsioonidega ning aasta jooksul on MTÜ Slava Ukrainile Ukrainas tekkinud kümneid koostööpartnereid.

Üksikute ja juhuslike abiprojektidega alustanud ühingust on aasta jooksul välja kasvanud organisatsioon, mis vajab pidevat ja põhjalikumat juhtimist, täpsemat rollijaotust ja järelevalvet. Seetõttu otsustati järjest kasvavate töömahtude tingimustes laiendada juhatuse koosseisu ja luua selge järelevalve struktuur, muuta koostöö süsteemsemaks ja kaasata selle tegevusse rohkem eksperte ja kogenud asjatundjaid.

Selle kõige kõrval on nõuandva kogu ja juhatuseni paraku jõudnud murettekitavad signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas. Kuna kõikidesse sellistesse vihjetesse tuleb suhtuda äärmise tõsidusega, siis otsustasid juhatus ja nõuandev kogu tellida finants auditi ja revisjoni, mille eesmärk on välja selgitada, kas Ukraina partnerte tegevus on olnud piisava tõhususega. Kuni auditi tulemuste selgumiseni otsustati peatada ka väljamaksed nimetatud koostööpartnerile Ukrainas.

Meie kõigi jaoks on Ukraina rahva abistamise läbipaistvus ja usaldusväärsus äärmiselt oluline. Me loodame tekkinud küsimustele vastuse saada võimalikult kiiresti ning auditi ja revisjoni tulemused avaldada esimesel võimalusel Slava Ukraini üldkoosolekul. Kuni tulemuste selgumiseni ei pea me paraku õigeks kommenteerida kahtluste detaile, mille osas on avalikkusele jõudnud juba kontrollimata ja missiooni kahjustavat müra.

Slava Ukraini juhatusel ja nõuandval kogul on ühine arusaamine, kuidas edasi liikuda selle nimel, kuidas saaks koostöös Eesti inimeste, ettevõtete ja ühingutega Ukraina toetamise nimel jätkuda.

Nõuandev kogu koosseisus: 

  • Kristo Tohver
  • Pirkko Valge
  • Terje Trochynskyi
  • Ilmar Raag
  • Margus Hanson
  • Juhatuse esimees Johanna- Maria Lehtme
  • Nõuandva koja kõneisikuks on Kristo Tohver
Head Uudised GoodNews