Home Eesti elu Sutt kohtumisel OSCE peasekretäriga: suhtluses Venemaaga ei tohi pöörduda tagasi 24. veebruari eelsesse aega
Sutt kohtumisel OSCE peasekretäriga: suhtluses Venemaaga ei tohi pöörduda tagasi 24. veebruari eelsesse aega

Sutt kohtumisel OSCE peasekretäriga: suhtluses Venemaaga ei tohi pöörduda tagasi 24. veebruari eelsesse aega

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister välisministri ülesannetes Andres Sutt kohtus 22. juunil Tallinnas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) peasekretäri Helga Maria Schmidiga. Kohtumisel arutati Venemaa sõda Ukrainas ja OSCE tulevikku puudutavaid küsimusi.

„Kinnitasin kohtumisel, et Eesti peab oluliseks OSCE jätkuvat tugevat toetust Ukrainale ja järjekindlat Venemaa isoleerimist. Juba pea neli kuud kestnud sõjaga Ukraina vastu on Venemaa rikkunud kõiki OSCE aluspõhimõtteid ja lõhkunud sellega koostöise julgeolekuarhitektuuri. Me ei tohi pöörduda tagasi 24. veebruari eelsesse aega, mistõttu ei saa OSCEs tavapärast tööd ja suhtlust Venemaaga jätkata enne, kui sõda on lõppenud ning Venemaa on usutavalt ja nähtavalt hakanud taas täitma OSCE kohustusi,“ ütles Sutt.

Minister tõstis esile hiljuti kokku kutsutud teist OSCE sõltumatut ekspertmissiooni (nn Moskva mehhanism), mille eesmärk on talletada ja uurida Ukrainas sõja ajal toime pandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi ning sõjakuritegusid. „Eesti jaoks on äärmiselt tähtis tuvastada kõik Venemaa rahvusvahelise õiguse rikkumised, sealhulgas võtta vastutusele süüdlased sõja- ja inimsusevastastes kuritegudes. See on ka põhjus, miks Eesti on olnud riikide seas, kes algatasid nii selle kui ka eelmise ekspertmissiooni. Rünnakud süütute tsiviilisikute vastu ja tohutute inimkannatuste põhjustamine on lubamatud,“ sõnas Sutt.