Avaleht Eesti elu Tallinn käivitas toetuse kortermajade küttesüsteemide ümber ehitamiseks
Tallinn käivitas toetuse kortermajade küttesüsteemide ümber ehitamiseks

Tallinn käivitas toetuse kortermajade küttesüsteemide ümber ehitamiseks

Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski külastas Tallinna soojusvarustuse eest vastutavat energiakontserni Utilitas, et arutada lahendusi toasooja hinnatõusule.

Jevgeni Ossinovski sõnul tuleb eesootav talv pealinna elanikele väga keeruline, kuna energiaallikate hinnatõus tõstab nii elektri- kui küttehindasid. „Muidugi peab nii riik, omavalitsus kui ka meie kaugküttepartner tegema kõik endast oleneva, et leevendada hinnatõusu tarbijatele,“ selgitas Ossinovski külaskäigu tausta. „Teame, et nii ettevõtted, korteriühistud kui ka kodutarbijad otsivad säästlikumaid energialahendusi ning praegu on õige aeg toetada vajalike investeeringute tegemist.“

Volikogu esimees julgustas Utilitast kiirendama hoonete liitmist kaugküttevõrguga. „Ehkki enamik Tallinna hooneid on juba kaugküttevõrgus, on meil jätkuvasti terveid asumeid, kuhu kaugküttetoru ei ulatu, mis jätab inimesed ilma soodsamast ja keskkonnasõbralikust toasoojast,“ ütles Ossinovski. „Teame, et kaugküttevõrguga liitumine ei ole odav investeering, mistõttu jääb paljudel korteriühistutel vajalik otsus tegemata. Nüüdsest on korteriühistutel võimalik taotleda kaugküttega liitumise toetust suuruses 30 protsenti liitumistasust.“

Enamik lokaalküttel olevatest kortermajadest ja ärihoonetest köetakse maagaasiga, mille hind on hüppeliselt tõusnud ja mille varustuskindlus on seoses Venemaa sõjaga kahtluse all. Ossinovski väljendas veendumust, et praegu on õige aeg käivitada vajalikud sammud, et vähendada oluliselt maagaasi tarbimist Tallinnas. „Neis piirkondades, kuhu kaugküttevõrgu arendamine on nende asukoha tõttu lähiaastatel perspektiivitu, tuleb toetada tarbijaid oma lokaalsete küttesüsteemide ümber ehitamisega taastuvenergialahendustele. Sellisteks on eelkõige õhk-vesi või maasoojuspumbad. Ka siin tuleb linn korteriühistutele appi, hüvitades 30 protsenti taastuvenergiaseadme paigaldamise kuludest.“

Tallinn käivitas uue korteriühistute rohepöördetoetuse selle aasta juulis. Selle alusel toetatakse päikesepaneelide, soojuspumpade ja muude taastuvenergialahenduste rajamist, samuti hüvitatakse osaliselt kaugküttevõrguga liitumise kulud. Toetuse määr on 30 protsenti ning ülempiiriks 20 000 eurot korterelamu kohta. Toetust saab taotleda korterelamule, mis on ehitatud või kasutusele võetud enne 2000. aastat.

  • Täpsemad tingimused on leitavad siin.