Avaleht Eesti elu Tallinn osaleb Euroopa Jäätmetekke vähendamise nädalal
Tallinn osaleb Euroopa Jäätmetekke vähendamise nädalal

Tallinn osaleb Euroopa Jäätmetekke vähendamise nädalal

Laupäevast kuni pühapäevani toimub Euroopa Jäätmetekke vähendamise nädal (EWWR), mille käigus viiakse läbi ohtlikke jäätmete, sh elektriseadmete ja romusõidukite kogumisringid.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on kampaania käigus võimalik linlastele meelde tuletada, millist mõju tarbimisele suunatud ühiskond keskkonnale tekitab. „EWWR raames teadvustame jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost. Meie siht peab olema selge ja ambitsioonikas – liikuda jõuliselt jäätmevabama elu suunas, tekitada neid võimalikult vähe, kuid eelkõige tekkinud jäätmeid õigesse kohta ära andes. Täna suunatakse peaaegu kõik segaolmejäätmed põletusse, mille tõttu väärtuslikke materjale, mille abil luua uut ressurssi, taaskasutada ei ole võimalik,“ rääkis Riisalu.

Sel aastal on kampaania raames võimalik tutvuda „Nähtamatute jäätmetega“, mida erinevate toodete ostmisel märgata ei ole võimalik. Näiteks tekib vähem kui 200g kaaluva nutitelefoni tootmisel ligi 86kg jäätmeid, millest suurem osa suunatakse põletusse või ladestatakse prügilasse – seda eelkõige puuduva töötlemistehnoloogia ja nõudluse tõttu. Kindlasti ei tohi unustada ka jäätmeid, mis tekivad erinevate toodete transportimisel (pakendid, heitgaasid). Samuti ka jäätmete põletamisel (tuhk), töötlemisel (materjalid, mida ei saa ringlusesse saata). Euroopa Jäätmetekke vähendamise nädalal järelsorteeritakse kogutud jäätmed hoolikalt materjalide liikide põhiselt ja töödeldakse tehastes.

Et vähendada toote ökojälge, saab tootja muuta disaini, kuid kindlasti koguda ka taaskasutatud tooteid, mida suunata ringlusesse. Tarbijad saavad oma panuse anda ökojälje vähendamisse eelistades tooteid, mis omavad ökomärgist. Lisaks on väga oluline ka jäätmete liigiti kogumine.