1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tallinn toetab harvikhaigustega laste perelaagreid
Tallinn toetab harvikhaigustega laste perelaagreid

Tallinn toetab harvikhaigustega laste perelaagreid

Tallinna Linnavolikogu eraldas esmakordselt 2023. aastal 75 000 eurot, et harvikhaigustega lapsed ja nende pered saaksid osaleda Agrenska Fondi spetsiaalsetes perelaagrites Tammistu keskuses.

Tammistu peremaja on möödunud suvel avatud unikaalsete võimalustega keskus, kus rakendatakse Agrenska keskuse pereprogrammi. Programm pakub harvaesineva puude või harvikhaigusega sündinud laste peredele vajalikku tuge, mis aitab toime tulla muutunud elukorralduse ja esile kerkivate probleemidega. Tammistus saab kogu pere ühiselt kokku tulla, kohtuda sarnaste muredega peredega, leida tuge ja teadmisi, saada vajalikku nõu hakkamasaamiseks.

Foto: Freepik

Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul võimaldab Tammistu uus peremaja pakkuda harvikhaigustega laste peredele Eestis uudset, aga Agrenska poolt Rootsis aastakümneid edukalt toiminud perelaagrite võimalust. “Loodan, et ka teised omavalitsused saavad Tallinnalt julgustust, et toetada perelaagrit ka oma harvikhaigustega laste peredel,” ütles Ossinovski. „Järgmise sammuna pean vajalikuks, et Agrenska perelaagrite teenus saaks osaks riiklikust sotsiaalsüsteemist, mida rahastatakse püsivalt, kuna just nõnda on kõigil peredel võimalik sellest suurepärasest teenusest osa saada.“

Agrenska Fondi patrooniks on ka president Kersti Kaljulaid. Kaljulaidi hinnangul on projekt hea verstapost teekonnal, kus harvikhaigustega inimeste ja nende perede toetamine on elu loomulik osa. „Pikem eesmärk peaks mõistagi olema, et sellest saavad osa palju rohkemad pered. Aga eesti jaoks uue lähenemise programmi korras või toetuse najal katsetamine annab meile kogemuse, kuidas seda Eestis kõige mõistlikum rakendada oleks. Teame juba praegu, et perelaagrite laiemaks levikuks on lisaks rahale vaja lahendada ka mitmed muud kitsaskohad. Aga teame ka seda, et näiteks Rootsis on need juba ammu lahendatud,“ nentis Kaljulaid.

Foto: Freepik

Ka SA Agrenska Fondi juhatuse liige Meelis Joost tunnustas Tallinna linna toetuse eest. “Viis päeva kestvad perelaagrid, kus sama harvikhaiguse diagnoosiga pered kogemusi saavad vahetada, on hindamatu väärtusega pere heaolule,“ selgitas Joost programmi tausta. „Info ja kogemus annavad peredele uue hingamise. Tunne, et sa pole selles maailmas oma murega üksi ja et leidub tuge ja abi nii meditsiinist, haridus- kui sotsiaalhoolekandest, aitab säilitada tasakaalu ja tagada täisväärtuslikku toimimist ühiskonnas.”

Sihtastus Eesti Agrenska Fond puuetega lastele lapsehoiu- ja tugiisikuteenust, võimaldades vanematel püsida tööturul, säilitada häid suhteid perekonnas ning leida töö- ja pere-elu vahel hea tasakaal. Samuti pakutakse rehabilitatsiooniteenuseid (sotsiaalne rehabilitatsioon ja tööalane rehabilitatsioon) ning erihoolekandeteenuseid (nt päeva- ja nädalahoiuteenus). Sihtasutus keskendub harvikhaigustele.

Head Uudised GoodNews