Avaleht Eesti elu Tallinn ühtlustab aprillist perekaardi kasutamise õigusi linnaasutustes
Tallinn ühtlustab aprillist perekaardi kasutamise õigusi linnaasutustes

Tallinn ühtlustab aprillist perekaardi kasutamise õigusi linnaasutustes

Tallinna linnavalitsuse määruse muudatusega reguleeritakse perekaardiga seonduva teenuse hinna kehtestamist linnaasutustes: perekaart annab tasulise teenuse kasutamise õiguse kuni kahele täiskasvanule ja nende kuni 19-aastastele lastele.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on linna spordi-, vabaaja- ja kultuuriasutustes võimalik kasutada perekaardi soodustust ligi 40 erineva teenuse puhul, kuid asutused on pere mõistet ehk nii laste arvu kui ka nende vanust käsitlenud paraku väga erinevalt. „Linna eesmärgiks on, et perepileti regulatsioon oleks üle linna ühtne. Just see tingiski vajaduse kehtiva määruse muutmiseks,“ täpsustas Beškina. „Võttes arvesse, et paljudes peredes on lapsi enam kui kaks ning kultuuri- ja sporditeenused peaksid olema kättesaadavad võimalikult paljudele lastele ja noortele, siis ei ole põhjendatud lähtumine standardist, et pere moodustavad kaks lapsevanemat kahe lapsega. Ühtlasi saame toetada seeläbi lasterikkaid peresid.“

Perepileti definitsioonis kasutatud sõna “täiskasvanu” hõlmab laste bioloogiliste vanemate kõrval ka kasuvanemaid, vanavanemaid, lapsele hooldajaks määratud isikuid, kärgpere täiskasvanud liikmeid jne. Linnaasutused sellist käsitlust juba praktikas ka järgivad ega kontrolli, kas tegemist on lapse vanematega või mitte.

2019. aastal moodustasid Eestis kolme lapsega pered kõigist lastega peredest 10% ning nelja ja enama lapsega pered 2,2%. Seega ei too laste arvu piiritlemata jätmine linnaasutustele suurt lisakulu kaasa. Niisamuti on perepiletite osakaal kogu müüdud piletite arvus võrdlemisi väike.

Tallinna linn ja Eesti Lasterikaste Perede Liit sõlmisid 2019. aastal sügisel heade kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt saab Lasterikaste Perede Liidu väljastatava perekaardiga külastada soodustingimustel Tallinna linna spordi-, vabaaja- ja kultuuriasutusi, sh muuseumeid.

Perekaarti on võimalik taotleda kõikidel peredel, kus kasvab kolm või enam last või noort vanuses kuni 26 aastat (k.a). Noored vanuses 18–26 eluaastat peavad õppima gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis täiskoormusel ning neil peab olema taotlejaga endiselt ühine eelarve- ja raharessurss.

Määruse muudatus jõustub 1. aprillist.