Avaleht Haridus Tallinna koolid jätkavad veel nädala osalisel distantsõppel
Tallinna koolid jätkavad veel nädala osalisel distantsõppel

Tallinna koolid jätkavad veel nädala osalisel distantsõppel

Linnavalitsus otsustas täna, et Tallinna munitsipaalkoolides jätkub järgmisel nädalal kaugõpe 4.-8. klassidel.

Linnapeal Mihhail Kõlvartil toimus eile õhtul koolijuhtidega kohtumine, kus arutati õppetegevuse korraldamise võimalusi ja lahendusi. „Leidsime, et olukord ei ole läinud ega lähe nädalaga paremaks, nakatumisnäitajad on kasvutrendis ja ka koolikollete arv kasvab. Nii jõudsime järelduseni, et meditsiinilisest ja immunoloogilisest aspektist avaldab mõju kahenädalane intervall, mis loob ka koolidele stabiilse rütmi ja õpikeskkonna,“ nentis Kõlvart.

„Seega pikendame veel nädalaks kaugõpet, et kaitsta lisaks õpilastele ka meie õpetajate tervist ja teha kõik selleks, et luua turvaline õpikeskkond ja tagada õppetegevuse jätkumine edaspidi. Nii aitab kahenädalane distantsõpperütm vähendada viiruse suure leviku puhul haiguskollete tekkimist koolis ja vähendab ka olemasolevate kollete laienemist. Soovime ennetusmeetmeid rakendada juba praegu selleks, et vältida sajaprotsendilist distantsõppele minekut,“ sõnas ta.

„Selliseid otsuseid me ei langeta kergelt, kuid kui võtame arvesse praegust olukorda ja lähinädalate prognoose, ei saa me jätta ka reageerimata ega ennetusmeetmeid rakendamata. Seega jõudsime järelduseni, et mõistlik on jätkata üldhariduskoolides osade klasside õppetegevuses distantsõppega ja seda ennekõike vanusegrupis, kus õpilaste haigestumiste osakaal on hetkel kõige kõrgem ning kellest osa ehk 4. ja 5. klassi õpilasi ei ole võimalik vaktsineerida. Liiati oli koolivaheajal õpilastel palju kontakte. Pean silmas õpilaste ja perede reise nii Eestis kui ka välismaal,“ selgitas Kõlvart. 

Distantsõppeperioodil on kaugõppel õpilastele piiratud ka huvitegevus munitsipaalhuvikoolides. Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatele nädalasi toidupakke.

Linnavalitsuse otsuse alus oli põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §24 lg 5, §44 lg 1 ja rahvatervise seaduse §10 lg 2 p 2 kooskõlas vabariigi valitsuse 6. jaanuari 2021 määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §6 lg-ga 2. Linn võttis ühtlasi arvesse, et a) Eesti Arstide Liidu andmetel on Eesti suurima koroonaviiruse nakatumisega riik ja b) terviseameti statistika kohaselt on nakatumised tõusutrendis ning suurenevad haiguskollete ja hospitaliseerimist vajavate patsientide arvud. Niisamuti on kasvamas nakatumine Tallinna koolides, haigestunute seas on nii õpilasi kui ka õpetajaid. 2. novembri seisuga on Tallinnas 53 koolikollet.