1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Tallinna Õppenõustamiskeskuse uksed on taas avatud
Tallinna Õppenõustamiskeskuse uksed on taas avatud

Tallinna Õppenõustamiskeskuse uksed on taas avatud

1126726_35506942Õppenõustamiskeskuses saavad Tallinnas elavad eelkooliealised lapsed ja koolide õpilased  vanuses 2 -17 logopeedi, psühholoogi ja eripedagoogi nõustamisteenust. Eelneva kokkuleppe alusel võtab keskuses vastu ka psühhiaater. Keskuses töötavad nii eesti kui ka vene töökeelega spetsialistid ning nõustamine on tasuta.

Õppenõustamine on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel. Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine. Eripedagoogiline nõustamine on lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja erimetoodiliste võtete soovitamine. Psühholoogiline nõustamine on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega. Nõustamistegevus hõlmab  ka lastevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamist  laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel ning pedagoogide nõustamist.

Tallinna Õppenõustamiskeskuses töötab 16 spetsialisti, neist logopeed-nõustajaid 6, eripedagoog-nõustajaid 5, psühholoog-nõustajaid  4 ja 1 psühhiaater-nõustaja.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse kontaktid on: E. Vilde tee 120, 12618 Tallinn; telefon 640 4938, 57 409 750, oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee   Vastuvõtuajad on E 16.00-18.00; K 17.00-19.00; R 9.00-12.30.

Tallinna Õppenõustamiskeskuse info töökorralduse ja spetsialistide kontaktide kohta on kättesaadav Kadaka Põhikooli kodulehel  www.kadakakool.edu.ee  – õppenõustamiskeskus. Kodulehelt leiab ka registreerimislehe, mille saab Tallinna Õppenõustamiskeskuse poole pöörduja täita ja saata aadressile oppenoustamiskeskus@onk.tln.edu.ee

 

Head Uudised GoodNews