1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Tallinna Vesi alustab biogaasi tootmise metaantankide rekonstrueerimist
Tallinna Vesi alustab biogaasi tootmise metaantankide rekonstrueerimist

Tallinna Vesi alustab biogaasi tootmise metaantankide rekonstrueerimist

AS Tallinna Vesi sõlmis osaühingutega RVT Ehitus ja Mapri Ehitus hankelepingu, mille eesmärk on rekonstrueerida Paljassaare reoveepuhastusjaama biogaasi tootvad metaantankid.

Tallinna Vesi juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on tegemist suurinvesteeringuga, mis võimaldab toota metaantankides rohkem biogaasi. „Meie eesmärgiks on toota biogaasist ise reoveepuhastamisprotsessi jaoks vajaminev soojus- ja elektrienergia.”

AS Tallinna Vesi viis läbi hanke Paljassaare reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimiseks, mille tulemusel sõlmiti leping RVT Ehitus OÜ ja Osaühinguga Mapri Ehitus. Metaantankide rekonstrueerimistööde maksumuseks on vastavalt hankelepingule 3 843 794,38 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lepingu järgi peavad Paljassaare reoveepuhastusjaama metaantankide projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd olema nõuetekohaselt ja lõplikult teostatud 34 kuu jooksul lepingu sõlmimisest. Lepingupartneri ülesanneteks saavad tööde käigus olemasoleva eelprojekti arendamine tööprojektiks, tankide betooniparandustööde teostamine, uuendamist vajava seadmestiku tellimine ja paigaldamine, uue tugevvoolu ja nõrkvoolupaigaldise paigaldus, automaatika uuendus, paralleeltöö võimekuse loomine, vahutamisvastase kemikaali sprinklersüsteemi paigaldamine ja töös oleva kääriti opereerimine tööperioodil.

Timofejev selgitas, et Tallinna Vesi alustas CO2 jalajälje kaardistamist kaks aastat tagasi, kui võeti eesmärgiks oma tegevuse keskkonnamõju vähendamine. „Jalajälje vähendamiseks võtsime Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia ning investeerime pidevalt keskkonna jalajälge vähendavatesse tehnoloogiatesse.“.

Head Uudised GoodNews