1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Täna toimub Tartus konverents „Digivõimalused õppimises ja õpetamises“
Täna toimub Tartus konverents „Digivõimalused õppimises ja õpetamises“

Täna toimub Tartus konverents „Digivõimalused õppimises ja õpetamises“

digital-map-1442178-mHaridus- ja teadusministeeriumi algatusel Huvitav Kool ja Tartu Ülikooli koostöös toimuval konverentsil „Digivõimalused õppimises ja õpetamises” arutatakse, kuidas kasutada õppetöös digivõimalusi – programme ja rakendusi, e-keskkondi ja -teenuseid nii, et see toetaks parimal moel õppimist ja õpetamist.

Konverentsil tutvustatakse juba kasutusel olevaid võimalusi digilahenduste integreerimisel õppeprotsessi ja visiooni loodavast digitaalsest õppevara portaalist.

Haridus- ja teadusministeeriumi e-teenuste osakonna juhataja Kristel Rillo sõnul toetab konverents igati uuenenud õpikäsitlust. „Digilahenduste kasutamine ei ole eesmärk omaette, vaid peaks muutuma aina enam osaks igapäevasest õppeprotsessist ning seeläbi toetama tõhusamat ja huvitavamat õppimist,“ selgitas Rillo.

Väliskülalistest on kohal õppimist toetava hindamise rahvusvaheliseks edendamiseks loodud hindamisreformi rühma asutajaliige Gordon Stobart Londoni Ülikoolist ning Sloveenia e-koolikoti projekti esindajad Andreja Čuk ja Amela Sambolić Beganović. Eesti õpetajad tutvustavad posterettekannetes programme ja rakendusi, mis on juba senises õppetöös kasutust leidnud.

Konverentsi kaudu toetatakse riiklike õppekavade rakendamist. Digipädevus on üks riiklikus õppekavas taotletavatest üldpädevustest ning digilahenduste pedagoogiliselt mõtestatud kasutus võib aidata muuta õppimist ja õpetamist tõhusamaks, tulemuslikumaks ja huvitavamaks nii õpilase kui ka õpetaja jaoks.

Head Uudised GoodNews